Pro některé je situace, kdy Slovanská epopej Alfonse Muchy skončila definitivně v Praze, špatná. Lidé závislí na turistickém ruchu mají obavy o své živobytí.

Také představitelé města se bojí, co s turistickým ruchem udělají prázdné sály zámku. Už ale zvažují, co jiného může město nabídnout. Soustředí se teď na opravy historických budov ve městě. Na tomto místě se chce ale povzdechnout proč až teď? Epopej je jistě významné dílo, které si zaslouží významnou pozornost, ale nemělo by zcela zastínit další možné turistické cíle.

Možná teď mohl mít Krumlov menší obavy z odlivu turistů, kdyby dokázal nalákat návštěvníky na jiné atrakce už dřív. Vsadit určitě může na krajinu v okolí, ale i na drobné historické stavby. V České republice je totiž určitě dost míst, která mohou Krumlově závidět i ty „zbylé“ turistické cíle.

Před Moravským Krumlovem teď stojí velká výzva a bude záležet na tamních lidech, zda zůstane městem, kde bývala Muchova plátna, nebo se stane „novým“ turistickým cílem.