ONDŘEJ MORAVANSKÝ

To znamená všeobecný pokles počtu i objemu zakázek, který firmy v lepším případě nutí snižovat ceny prací, spíše však z důvodu nedostatku práce omezují činnost, propouštějí, nebo se nyní ucházejí i o zakázky, nad kterými by kvůli jejich menšímu finančnímu objemu dříve „ohrnuly nos“.

Samozřejmě nelze vyloučit ani věci jako konkurzní řízení nebo bankroty.Pro informaci doplňme, že české stavebnictví na krizi výhradně doplácí, ale vznik krize se klade primárně do nemovitostního sektoru v USA. Problémy se samozřejmě týkají snad všech profesí činných ve stavebnictví a souvisejících oborech, nevyjímaje ani například architekty či projektanty.

Mírnou výhodu mají snad pouze firmy, které se zaměřují na dopravní stavby. Tyto bývají ponejvíce financovány z veřejných zdrojů, které jsou přidělovány na dlouhodobější bázi. Pokles příjmů rozpočtů jak státního, tak krajských či městských však samozřejmě omezí aktivitu i v této oblasti. O pravděpodobně výrazném omezení tempa výstavby dálnic se již všeobecně ví.

Ekonomická logika velí, využívat služby tehdy, jsou-li levné. Ve stavebnictví v současné době převaha nabídky nad poptávkou jednoznačně je. Pokud tedy již například firma nebo domácnost plánuje aktivity v oblasti stavebnictví, tak v současné chvíli je velmi vhodná doba k jejich realizaci.

Problém však může vzniknout tehdy, pokud by nějaký projekt měl být financován pomocí úvěru. Zase jiným důsledkem krize je totiž to, že banky jsou z důvodu zhoršení podmínek v ekonomice méně ochotné poskytovat úvěry, jelikož roste obecné riziko jejich nesplácení, to se týká samozřejmě také hypotečních úvěrů.

Tato menší dostupnost hypoték zde nastává i přesto, že Česká národní banka snižuje své úrokové sazby, což se za normálních podmínek promítá i do snížených úroků v bankách. Ovšem, jak výše uvedeno, z důvodu rizikovosti současných podmínek však pokles u úroků z úvěrů nenastává. Tak jako kdykoliv předtím stále platí, že nejlépe jsou na tom subjekty dobře vybavené hotovostí a s nízkým zadlužením.

Prostě a jednoduše, všechno zlé je pro něco dobré. To, že je stavební sektor v problémech, je příležitost pro případné zákazníky k realizaci svých staveb za výhodných podmínek a to jak na úrovni staveb, tak třeba jen na úrovni projektů či návrhů. Bylo by naivní si myslet, že tato aktivita krizi zažehná, ale místním podnikům a podnikatelům to rozhodně pomůže.