Jehly a aplikační pomůcky strážníci odnesli do speciálního boxu a předali k odborné likvidaci. „Jehly i stříkačky jsme našli v královopolské ulici U vodárny, ve Valtické, Václavské, Šumavské, Bělohorské, Seifertově ulici a také u psího výběhu v Labské ulici. Po čtyřech jehlách jsme odklidili z Tkalcovské a Oblé i z Palackého třídy, o jednu více pak bylo na Staré osadě,“ informoval mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Dalších sedm aplikačních pomůcek našli odhozených v Polní ulici.