Odborník vyhodnotil, že na místě nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí, proto nemusela být nařízená evakuace přilehlých domů. „Vykopané pancéřové pěsti a další výbušniny pak pyrotechnik odvezl k bezpečnému odstřelu,“ doplnil Vala.

Policisté upozorňují, kdokoliv najde střelnou zbraň, munici nebo výbušninu, jeho povinností je nález ohlásit republikovým policistům například na tísňovou linku 158. „S nálezem nikdy samostatně nemanipulujte a neodnášejte pryč z místa nálezu,“ vyzval Vala.

Zdroj: Youtube

Při neodborné manipulaci může totiž dojít k výbuchu, a tím i k újmě na životě a zdraví lidí.