VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jednička na kandidátce Šlapanic Ivan Vavro odpovídal online

Šlapanice /KOMERČNÍ PREZENTACE/ - Od roku 2006 se Ivan Vavro podílí na vedení Šlapanic jako zastupitel. Ředitel divize Brno-venkov ve Vodárenské akciové společnosti však vstupuje do letošních voleb na prvním místě kandidátky do zastupitelstva Šlapanic. A co svým voličům slibuje? Novou mateřskou školu, nový domov pro seniory, železniční zastávku na Brněnských polích i nové supermarkety, které by Šlapanickým přinesly větší komfort. Máte své představy o tom, co by ve Šlapanicích mělo vzniknout? Zajímá vás, co dalšího by se ve městě mohlo změnit?

Jednička na kandidátce Šlapanic Ivan Vavro odpovídal online

Ivan Vavro odpovídal online.

Tento rozhovor byl ukončen dne 6.10.2014
DOTAZ: Není nová zastávka ČD planým slibem? Je to reálné? Pracuje na její realizaci? Díky
ODPOVĚĎ:Jen slibem určitě není, je reálnou dohodou s investorem. Město tuto investici podporuje a pracuje se na projektové dokumentaci.
DOTAZ: Dobrý den,
1) jak se díváte jako lídr kandidáty na to, že váš spolustraník, dosavadní starosta a poslanec za KDU-ČSL J. Klaška si za 3 roky nepožádal o tajnou dohodu s investorem průmyslové zóny CTPark, ve které se jedná o částku 100 milionů? Myslíte, že ho to skutečně nezajímá nebo se spíš bojí, co by všechno mohlo vyplavat na povrch z minulosti vaší strany?
2) A hlavně jak budete postupovat v této záležitosti dál vy osobně, pokud se dostanete na radnici?
3) Tu úplně novou silnici jako přímé spojení na dálnici D1, které mělo křížit 2 železniční trati a napojit se na Řípskou myslelo KDU-ČSL smrtelně vážně? Pokud ano, jistě nám sdělíte odhad nákladů a zdroj financování.
Za Vaše odpovědi děkuji.
S pozdravem J. N.
ODPOVĚĎ:1. a 2. Neexistují žádné tajné dohody. Vše je oficiálním dojednáním ve smlouvách. Netuším, jak jste přišel na uvedenou částku. Toto téma není jednoduché a jistě bude ovlivňovat život města v budoucnu. My podporujeme kvalitní zhodnocení všech pro a proti, budeme podporovat konečné rozhodnutí obyvatel Šlapanic v referendu.
3. Ano, tato varianta napojení Šlapanic na D1 je technicky reálná. Naším úkolem je získat pro ni podporu všech zúčastněných stran a státní prostředky. Ty budou ve stovkách milionů korun.
Hezký den
DOTAZ: Dobrý den,
můžete jednoznačně vyjádřit postoj KDU k otázce realizace průmyslové zóny (PZ) ve Šlapanicích? Ve volebním programu KDU je uvedeno, že "návrh PZ v územním plánu a její realizace není prioritou ani stěžejním tématem" KDU. Ve svém představení jako lídra KDU jste naopak prohlásil, že o realizaci PZ rozhodnou ve volbách voliči, z čehož mi vyplývá, že stále usilujete o realizaci PZ a ve svém programu pouze záměrně klamete voliče. Děkuji za "jasnou" odpověď.
ODPOVĚĎ:Viz předchozí odpověď.
Děkuji
DOTAZ: Pane Vavro, v případě, že se stanete starostou Šlapanic, chcete pokračovat ve vytýčené linii stávajícím starostou J. Klaškou?
Děkuji
D. Procházka
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
naším cílem je dokončit rozpracované projekty a pokračovat v nezbytných investičních akcích. Více se chceme věnovat tématům zlepšení kvality života ve městě, např. vzhled městských prostranství, obchodní dům, mateřská škola, domov důchodců, cyklostezky apod.
DOTAZ: Pane Vavro, plánuejete, v případě zvolení starostou, nějaké změny a rozšíření v oblasti dětských hřišť a volnočasových aktivitách dětí?
Děkuji
Jan Daniel
ODPOVĚĎ:Ano, plánujeme vybudovat čtvrtou mateřskou školu, rozšířit síť dětských hřišť a také sportovišť pro veřejnost.
DOTAZ: Pane Vavro, jak byste řešil stávající nepříliš dobrý stav lokality starých papíren?
Děkuji J. Sýkora
ODPOVĚĎ:Tuto palčivou otázku hodláme nyní aktivněji uchopit. Budeme usilovat o kompletní vyčistění této ekologické zátěže a využití plochy bývalých papíren pro kulturní a společenské vyžití.
DOTAZ: Pane Vavro, většinu obyvatel Šlapanic trápí časté dopravní zácpy při ranní cestě do Slatiny. Máte nějakou ideu, jak tohle řešit?
Jiří Sýkora
ODPOVĚĎ:Řešení vidíme v systému napojení Šlapanic na D1 a Brno mimo Slatinu a tím rozdělit dopravní toky. Obchvat Slatiny a nová okružní křižovatka, které podporujeme, snad vyřeší tento problém zcela.
DOTAZ: Pane Vavro, neplánujete ve Šlapanicích rozšíření kulturních aktivit pro náročnější diváky nebo prostě lidi, kteří mají rádi opravdovou kulturu?
Zdraví
K. Novák
ODPOVĚĎ:Ano, kulturní akce, kterých už nyní je široký výběr, chceme rozšířit o "kino ART", tedy představení pro náročného diváka. Opravený kulturní dům v Bedřichovicích nám také poskytne zázemí pro celou řadu aktivit, hudebních a divadelních.
DOTAZ: Dobrý den pane Vavro,
mám pocit, že současné vedení města (jehož jste mj. jako radní členem, v tomto voledním období) dlouhodobě nezajímá ochrana Beřichovic před hlukem a emisemi z D1. Již druhé volební období v této problematice nebyl dosažen vůbec žádný konkrétní výsledek (vyjma připomínek k EIA k rozšíření D1).
Prosím o konkrétní odpověď bez politického marketingu a konstatování, že na to nejsou peníze (pokud totiž chybí snaha, tak peníze nebudou nikdy). Rovněž prosím, abyste problematiku nebagatelizoval např. sousední Podolí, na rozdíl od Šlapanic, je v této záležitosti velmi aktivní.
Jaké konkrétní kroky a v jakém čase tedy uděláte, aby byly konečně vybudovány protihlukové stěny v úseku D1 u Bedřichovic?
Děkuji,
Zdravím,
M. Trněný
P.S. Věřím, že realizace protihlukových opatření vlastně teď bude „hračka“, když před současnými komunálními volbami byla prezentována víra v přivedení miliónů z EU i na Šlapanické projekty a angažovanost v dopravní, ekonomické a hospodářké oblasti (myslím, že jsem něco takového četl ve Šlapnických novinách)
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Trněný,
ve věci odhlučnění D1 jsme provedli celou řadu opatření. ŘSD na náš popud zařadilo postavení protihlukové stěny do plánované stavby rozšíření dálnice v úseku Kývalka - Holubice. Na stávající D1 odmítá provizorně tuto stavbu provést a hluková měření, která se uskutečnila, nám nepomohla. Podolí není v ničem vpředu, jednání koordinujeme se stejným výsledkem.
DOTAZ: Dobrý den,
odpovězet mně na otázku, zda budete vykonávat funkci starosty Šlapanic (jako jednička na vaší kandidádtce), v případě, že po komunálních volbách, vaší straně připadne post starosty? Nezdá se mně, že by šla vykonávat funkce starosty, souběžně s ředitelem divize VAS (byť by se našlo i několik "šikulů"). Nebo je vaše pozice na kandidátce čistě účelový volební trik a funkci starosty přepustíte někomu jinému (třeba vaší "dvojce"). JB
ODPOVĚĎ:Dobrý den, komu připadne post starosty, vzejde z povolebních jednání stran, které uspějí. Nyní všichni kandidujeme do zastupitelstva města.
DOTAZ: Dobrý den, plánujete i něco pro cyklisty?
ODPOVĚĎ:Ano, cyklostezky a cyklotrasy, propojující jejich síť v okolí. Konkrétně směr Podolí, Ponětovice, Jiříkovice.
DOTAZ: Dobrý den.
Jaký je váš názor na veřejné prohlášení stávajícího starosty Šlapanic p.Klašky na jednání Zastuptielstva, kdy jasně řekl, že kritika jeho osoby je příspěvek s politickým obsahem a proto takový příspěvek nebude publikován v mísntím zpravodaji?
ODPOVĚĎ:Kritika může být věcná nebo jen útočná. Domnívám se, že starosta Klaška se snažil obojí rozlišovat a reagovat dle tohoto. Obyvatelům Šlapanic je již jasné, kdo věcně kritizuje a kdo jen napadá a snaží se poškodit.
DOTAZ: Jakým způsobem plánujete v případě svého zvolení podporovat mladé rodiny (aby měly více dětí)?
ODPOVĚĎ:Jde nám o plné pokrytí míst pro děti ve školkách, kvalitní základní školu, stabilní gymnázium, dostatek míst pro trávení volného času, sport. Chceme také podpořit výstavbu rodinného bydlení, finančně dostupného pro mladé rodiny.
DOTAZ: Ve Šlapanicích jste získali mnoho dotačních peněz, poradíte i ostatním městům a obcím jak být úspěšnými v dotačních titulech?
Díky a fandím vám!
ODPOVĚĎ:Neustále vyhledáváme nové zdroje dotací, jednáme rychle v přípravě i realizaci. To je snad jediný recept.
DOTAZ: Dobrý den, jak vnímáte anonymní negativní plakátovou kampaň, která dnes ráno ve Šlapanicích propukla?
ODPOVĚĎ:Je to nefér a svědčí to o charakteru těch, kdo za tím stojí. My se snažíme o pozitivní kampaň ve prospěch nových projektů a změn Šlapanic.
DOTAZ: Jakým způsobem se plánujete starat o seniory ve Šlapanicích aby se jim snadněji žilo?
ODPOVĚĎ:Chceme i nadále zajišťovat seniorbus a postavit nový domov pro seniory. Zvažujeme zřízení poradenského centra Senior Point, kde by senioři dostávali zdarma rady a pomoc při řešení svých problémů.
DOTAZ: Chlubíte se rozsáhlou investiční činností v právě proběhlém volebním období a stejně bohaté investice plánujete pokud volby vyhrajete. Kde získáte zdroje na tyto investice abyste nezadlužili naše děti?
ODPOVĚĎ:Zadlužení města odmítáme, na investice úspěšně čerpáme dotace (za minulé volební období celkem 144 mil. Kč!). Ve stejném trendu budeme pokračovat. Podporujeme vyrovnaný rozpočet města.
DOTAZ: Ve Šlapanicích je strašně zkažené ovzduší. Blízkostí průmyslového Brna, hustým provozem nejen na dálnici, přítomností cihelny, zapáchající skládky průmyslové zóny u letiště a dokonce sem zasahuje znečištění z Ostravska. Jaké opatření provedete v případě že vyhrajete volby aby v budoucnosti Šlapanice nevymřely na RAKOVINU!!?
ODPOVĚĎ:Nemyslím si, že pojem "strašně zkažené" je pravdivý. Naší snahou je ovlivnit to, co ovlivnit můžeme. Sem znečištění Ostravskem nepatří.
DOTAZ: Dobrý den,
mám na vás dotaz:
Plánujete výstavbu dalších MŠ ve Šlapanicích?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, ano, postavíme čtvrtou mateřskou školu, která navýší kapacitu o 100 dětí. Už máme připravenou konkrétní studii na pozemcích města a zažádáno o dotaci.
DOTAZ: Vážený pane Vavro, budete nějak řešit dopravní zácpy při výjezdu ze Šlapanicc do Brna? Děkuji Králová
ODPOVĚĎ:dobrý den paní Králová, viz moje předchozí odpovědi. Nové napojení na D1 a obchvat Slatiny s novou okružní křižovatkou.
DOTAZ: Dobrý den, co si myslíte o lidech, kteří se derou na městské posty a mají postoj "Až tam budeme, začneme odhalovat zločiny našich předchůdců"? anebo "Až doposud všecko špatně, s námi na opačnou stranu a mnohem líp!" Podle mne je to znevěrohodňuje.
ODPOVĚĎ:Určitě ano, není to věrohodné. Občané sami poznají, kdo skutečně pracuje a jsou za ním výsledky.
DOTAZ: Dobrý den pane Vavro,
prosím dočkáme se ve Šlapanicích koupaliště,
popř. přírodního koupacího biotopu?
Děkuji.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, chceme vybudovat přírodní biotop, který není energeticky náročný a nezhoršuje krajinu, spíše naopak.
DOTAZ: Kde berete sílu na neustálé kverulantství opozičních zastupitelů? Díky a fandím! Jerry
ODPOVĚĎ:Spíše naopak, kverulantství může být poučné a spíše mne nabíjí.
DOTAZ: Dobrý den,
nově nyní těsně před volbami uvádíte možnost referenda k průmyslové zóně.
1.Proč přicházíte s referendem teprve nyní? Proč jste ho neuspořádali hned na začátku, Vaši lidé jsou přece u realizace zóny celou dobu. Myslíte, že Vám to lidi teď uvěří?
2. KDU-ČSL spolu s dalšími stranami výrazně zavázaly město ke spolupráci s investorem zóny, CTP Invest. Neohrozí referendum město finančně? Nemůže žádat investor náhradu za zmařenou investici?
Nezlobte se, ale celé to honem honem zapojení občanů teď před volbami vypadá po 8 letech komicky.
Děkuji. Z. Novotný
ODPOVĚĎ:Nejsme takovými zastánci průmyslové zóny, jak je nám podsouváno. Sankce žádné pro město nehrozí, nejsme ničím nikomu zavázáni. Můžeme se svobodně rozhodnout. Pokud by mělo dojít k realizaci zóny průmyslu, byť ve zmenšené variantě, chceme znát názor všech občanů.
DOTAZ: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jak budete podporovat kulturní život ve městě, spolky a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Děkuji L.M.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, spolky a kroužky budeme i nadále podporovat. Zázemí, které už jsme vybudovali, k tomu poskytuje dobré předpoklady. Budování nových sportovišť, lehkoatletického areálu nad ZŠ, kino ART atd.
DOTAZ: Dobrý den, proč je podle vás tak velký zájem politických stran starat se o Šlapanice ?
ODPOVĚĎ:Tento zájem je obdobný i v ostatních městech podobného významu a velikosti.
DOTAZ: Dobrý den
Jak chcete do budoucna řešit koordinaci oprav povrchů ulic s rekonstrukcí inženýrských sítí aby nedoházelo k podobným případům jako na ul. Kosmákové, kdy se na podzim položil nový koberec a na jaře nastoupili plynaři kteří do něj vyhloubili úhledné výkopy pro plynové potrubí?
ODPOVĚĎ:Koordinace je někdy obtížná a vyhnout se dodatečným zásahům znamená zhotovit inženýrské sítě kompletně nové. To je finančně náročné a někdy nemožné.
DOTAZ: Dobrý den
Proč ještě nebyla vybudována cyklostezka do Bedrichovic? Vždyť jako radní bydlící v této místní části Šlapanic jste přeci měl na chod Městského úřadu a jeho investice přeci svůj vliv?
ODPOVĚĎ:Neustále narážíme na nesouhlas někoho z účastníků řízení. Nyní je to jediný vlastník sousedícího pozemku.
DOTAZ: Pane Vavro,
ještě jeden dotaz: budete po volbách (po svém znovuzvolení do zastupitelstva) prosazovat změnu zůsobu řízení publikování v městském zpravodaji? Lidé mají právo si přečíst i politická témata, včetně těch které někoho kritizují (bez ohledu na to, jestli je součástí vedení radnice), pak samozřejmě kritizovaná strana by také měla dostat možnost se na stejném místě k článku vyjádřit.
ODPOVĚĎ:Ano, jsem pro, jen ne úplně každý článek je publikovatelný.
DOTAZ: Dobrý den,
zajímalo by mne, zda máte v plánu řešit hromadnou dopravu a její zastávku na ulici Riegrova.
Děkuji
Karel Petřík
ODPOVĚĎ:Připravujeme studii nového přestupního terminálu na ulici Riegrově, kde by byla soustředěna doprava autobusová i trolejbusová. Tím zaniknou nevhodné zastávky v dolní části Brněnské ulice.
DOTAZ: Dobrý den,
ve Šlapanicích se dlouhodobě diskutuje o novém supermarketu. Už několikrát proběhla informace, že se začne stavět, ale zatím nic. Můžete mi prosím sdělit aktuální stav?
Děkuji
A. Vojtěch
ODPOVĚĎ:Aktivně jednáme o nových možnostech vybudování obchodních domů TESCO a PENNY. Není to snadné, záleží na jejich investičních záměrech.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT