Nejspíš každý si řekne, že ke komunikaci se zástupci Velké Británie, Německa, České republiky, Ruska nebo Rumunska musí každý ovládat aspoň částečně jeden světový jazyk. Ne tak docela. Ano, skoro každý umí anglicky, německy či francouzsky, také ruština otevírá bariéry.

A pak je tady mechanik českého národního týmu. Zvládá základní slůvka jako pozdrav a poděkování v mnoha jazycích, ale delší větu vystřihne nanejvýš v ruštině.

O to překvapivěji působí, jak kamarádsky se druží se zástupci různých národů. Zdraví ho snad každý jezdec nebo bafuňář na evropských i světových šampionátech. Závodnice na něj mrkají, trenéři s ním mluví o stráveném večeru, mechanici si od něj půjčují materiál i chodí pro rady.

A český mechanik na každého pokyvuje, se všemi prohodí pár českých slov, na několikaminutový francouzský monolog ihned zareaguje souhlasným pokývnutím a pak donese šroub či matku, kterou kolega potřebuje.

Stačí mu vstřícný přístup, úsměv od ucha k uchu a dobrosrdečnost. Český mechanik oblibou dělá stejně jako závodníci české dráhové cyklistice dobrou reklamu!