Tradiční plavání se konalo i letos nedaleko zastávky Zoologická zahrada. Sváteční atmosféru podpořila hojná účast diváků a přípitek mlékem.

Novoročního křestu otužilců se první pondělní odpoledne nového roku podrobilo třináct lidí, pak následovalo samotné koupání.