Od symbolického vyvěšení ukrajinské vlajky na brněnském magistrátu to byla rychlá cesta ke konkrétní pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny.

Jaké má Brno možnosti pomoct, čím disponujete?

Na humanitární pomoc jsme prozatím vyčlenili 20 milionů korun. Budou využity jak na financování pomoci přímo na Ukrajině, tak tady v Brně. Zřídili jsme dvojjazyčný informační web ukrajina.brno.cz, poskytli jsme finanční prostředky Diecézní charitě Brno na koordinaci činností spojených s pomocí uprchlíkům a na posílení provozu informační telefonické linky. Prostřednictvím městské společnosti Veletrhy Brno, a.s., jsme dali k dispozici pavilony na výstavišti. Díky tomu se rychle podařilo zprovoznit krajské Asistenční centrum pomoci Ukrajině a o několik dní později také nábytkovou banku. Pronajali jsme nevyužívaný hotel Myslivna pro potřeby ubytování uprchlíků, jako záloha slouží také část objektu kasáren v Židenicích.

Na Ukrajině máte partnerský Charkov, který pod ruskými útoky extrémně trpí. Se Lvovem na západě Ukrajiny jih Moravy taky úzce spolupracuje. Jak teď vypadá brněnská pomoc v těchto městech?

Právě do partnerského Charkova jsme chtěli směřovat pomoc, především dodávku léků a zdravotnického materiálu z Úrazové nemocnice. Zpočátku se nám ani nedařilo spojení, poté jsme sice přesný seznam toho, co je zapotřebí, získali, ale mezitím situace eskalovala, takže nebylo možné zásilku doručit, což je mi nesmírně líto. Během těch několika málo dní jsme pak navázali užší spolupráci se Lvovem, kde již město Brno mělo přátelské vazby z předešlých let, dodávka za více než jeden a půl milionu tak mířila právě sem. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Nakonec se to díky obrovskému nasazení mnoha lidí podařilo. V pomoci ukrajinským městům chceme pokračovat.

Zapojily se do pomoci i společnosti vlastněné městem nebo jeho příspěvkové organizace?

V tomto nám pomohla zkušenost z covidové pandemie. Reakce byla rychlá a koordinovaná. Kdo mohl, tak nám nahlásil možnosti ubytování. Na výstavišti se využívají dva pavilony, provoz nábytkové banky v jednom z nich zajišťuje SAKO Brno. Dopravní podnik dal k dispozici autobusy, kdyby byl zapotřebí svoz lidí z hranic, nebo rekreační středisko jako volnou kapacitu a mezi prvními také nabídl několik desítek volných pracovních míst, stejně jako Lesy města Brna. Naše příspěvkové organizace z oblasti kultury se domluvily a nabídly vstupné za symbolickou cenu, Knihovna Jiřího Mahena umožňuje vstup zdarma včetně přístupu na internet.

Opět jste využili v Brně areál BVV, dříve pro velkokapacitní očkovací centrum, teď jako asistenční centrum pomoci pro uprchlíky. Je to první „nárazníkové místo“, vyřídí si registraci, vízum nebo zdravotní pojištění, zkrátka nutná administrativa. Co je pak v Brně čeká?

Centrem v našem městě by ideálně měl projít každý, kdo z Ukrajiny před válkou uprchl. Nenastane-li nějaký kapacitní kolaps, tak je opravdu scénář takový, že si lidé zařídí registraci, vízum, zdravotní pojištění a dospělí registraci u Úřadu práce, což jim umožní čerpat mimořádnou okamžitou pomoc, požádat o povolení k zaměstnání nebo o zapsání do evidence uchazečů o práci. Současně, pokud ho nemají, je lidem poskytnuto ubytování. Nikdo by tak neměl zůstat bez pomoci doslova na ulici. Na tuto první přímou podporu naváže řešení práce pro dospělé nebo vzdělávání dětí a péče o ně, tím

pomůžeme velkému množství lidí. Nadto bude nutné, a proto budou fungovat třeba mobilní týmy a poradenství, řešit často velmi individuální problémy uprchlíků.