„Po době, kdy jsme všichni seděli doma, jsme rádi, že se při plnění pracovních povinností můžeme vrátit mezi kolegy,“ říká Ondřej Špaček, sedmačtyřicetiletý manažer působící na poli poradenství v oblasti rozvoje infrastruktury, rozvoje regionů a turismu. Špaček si všímá, že v jeho týmu lze jasně sledovat odklon od pravidelného docházení do kanceláří. „Užíváme si volnost rozhodnutí, odkud chceme pracovat. Skvělé zázemí pro tento styl práce jsme nalezli v co-workingovém centru v Praze 1,“ přibližuje.

Jaké změny lidi pracující v kancelářích čekají, naznačují výsledky dvou rozsáhlých průzkumů, které na přelomu léta a podzimu provedla poradenská společnost CBRE. „Na základě výsledků můžeme říci, že očekáváme větší orientaci kanceláří na jejich uživatele – zásadní roli bude hrát flexibilita, kvalita prostředí a také využívání moderních technologií,“ konstatuje vedoucí kancelářského sektoru v CBRE Simon Orr.

Flexibilita je klíčová

„Prvním pozitivním signálem, který s sebou pandemie koronaviru přinesla, je všeobecná shoda mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na tom, že různé druhy práce se nejlépe provádějí v různých typech prostor. Tradiční pracoviště byla totiž příliš dlouhou dobu statická a univerzální. Svoji roli samozřejmě sehrává i skutečnost, že vybavení velké části domácích pracovišť se v průběhu uplynulých měsíců změnilo k lepšímu,“ říká Filip Muška z pražské pobočky CBRE.

Z průzkumu mezi zaměstnanci CBRE, jehož se zúčastnili i lidé z pražské pobočky, vyplývá, že téměř polovina respondentů by preferovala kombinaci práce z domova s prací v kanceláři. U home office lidé pozitivně hodnotili větší kontrolu nad organizací vlastní práce a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Změny si všimnul i čtyřiatřicetiletý vývojář Aleš Kyncl, který pracuje v pražské pobočce jedné z bank. „Líbí se mi, když firma neposuzuje přínos zaměstnanců podle toho, jestli v práci ‚bydlí', ale věří jim, dává určitou svobodu. Kromě možnosti pracovat jak z domova, tak v kanceláři je pro mne ale důležitá i atmosféra ve firmě, prostor pro týmovou spolupráci, perspektiva, že se naučím něčemu novému,“ říká Kyncl. A zároveň potvrzuje, že kvalitní pracovní prostředí – klimatizace, pohodlné a praktické pracoviště, poskytující prostor nejen na práci, ale i relaxaci - je pro něj významným bonusem.

Různé podoby pracovního prostředí

S návratem zaměstnanců do kanceláří se objevuje několik zásadních oblastí, na které se firmy chtějí ve vztahu ke „svým lidem“ zaměřit. V první řadě se jedná o podporu týmové spolupráce a větší míru zapojení zaměstnanců do dění ve firmě, dále budování firemní kultury a udržení si zaměstnanců. „Z průzkumu vyplynulo i to, že by lidé ocenili, kdyby jejich zaměstnavatelé věnovali větší úsilí nejen budování zdravé firemní kultury, ale i tvorbě bezpečného pracoviště. Lze tedy očekávat, že tyto faktory se promítnou například do zvýšeného zájmu o certifikaci kancelářského prostředí zvanou WELL, která na první místo řadí zdraví a spokojenost uživatelů budov,“ podotýká Simon Orr.

Výzkum
Do výzkumu mezi zaměstnanci společnosti CBRE se zapojilo více než 1700 respondentů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Srbska. Výzkumu mezi zaměstnavateli se zúčastnilo 130 společností z celého světa včetně České republiky.