Brněnská pitná voda má ty nejlepší parametry, které plně odpovídají příslušným normám. Pečlivá a pravidelná kontrola probíhá jak u zdrojů, tak i ve vodovodní síti a u zákazníků.

Výsledky vyhodnocuje nejen akreditovaná laboratoř BVK, ale také Krajská hygienická stanice.

Případné „bíle zakalení“ zapříčiňuje vzduch obsažený ve vodě. Kvalitu vody neovlivňuje a po krátkém odstátí mizí.

I VODOJEMY MĚNÍ TVAR. Tento stojí v Kohoutovicích.
Moderní vodohospodářský systém chránící životní prostředí

Pokud odběratelé zaznamenají „rezavé“ zabarvení, rádi bychom je požádali, aby se obrátili na Centrální vodohospodářský dispečink BVK.

Nonstop 24 hodin sedm dnů v týdnu přijímá a vyhodnocuje podněty zákazníků, které předává k dalšímu šetření a nápravě.

Na místo vyšle pohotovostní četu a je-li příčina na straně BVK, ihned zajistí nápravu.

Nezřídka se totiž stává, že voda získá zabarvení až za přípojkou k domu či bytu ve vnitřních instalacích například kvůli závadě na domovním rozvodu.