Těžit z evropských dotací na vědu i moderní technologie bude i Jihomoravský kraj

Brno je městem inovací. Vznikají tu nové moderní technologie a chytrá řešení, která nemají v Česku a mnohdy ani ve světě obdoby.

Svůj podíl na tom mají jak místní univerzity, tak i výzkumná centra a další instituce.

V rozvoji inovačního ekosystému bude město pokračovat také v následujících letech, a to i za pomoci fondů Evropské unie.

Peníze z evropského rozpočtu mají v budoucnu plynout právě na projekty z oblasti výzkumu, vývoje, podpory podnikání a inovací.

Dotace z Evropské unie budou v následujících letech 2021-2027 směřovat na splnění dvou hlavních cílů. Prvním cílem je ochrana klimatu, zatímco druhým je vytvoření tzv. inteligentnější Evropy, jehož cílem je podporovat vědu či vývoj moderních technologií.

„Evropský fond pro regionální rozvoj bude do inovací vnášet poměrně velké prostředky. V Česku bude celkem zhruba jedna třetina prostředků směřována do podpory cíle inteligentnější Evropy,“ uvedl Miroslav Daněk z Ministerstva pro místní rozvoj při příležitosti debaty, kterou pořádal server EURACTIV.cz ve spolupráci s vydavatelstvím Economia.

Důraz na „inteligentnější Evropu“ představuje příležitost, jak dále rozvíjet místní inovační ekosystém. Týká se to přitom nejen města Brna, ale celého Jihomoravského kraje, který může z brněnského inovačního prostředí těžit.

Plány do budoucna

Kraj si své cíle vytyčil v nedávno schválené Regionální inovační strategii (RIS), kterou koordinuje Jihomoravské inovační centrum (JIC). Strategie je navíc na čerpání z unijních strukturálních fondů přímo navázaná. Její existence je pro financování projektů v oblasti inovací z evropských peněz podmínkou.

Na strategii pracovala široká škála aktérů z regionu zhruba rok a jedná se o její pátou generaci. Zatímco v předchozích letech se strategie soustředily především na vznik a podporu start-upů či výzkumných center, jako je například Středoevropský technologický institut (CEITEC), ta nynější klade důraz především na propojování aktérů v inovačním ekosystému, jako jsou univerzity a firmy, či na inovace ve veřejném prostoru.

Ačkoliv se propojení aktérů v poslední době zlepšilo, podle Davida Uhlíře z JIC existuje v regionu stále prostor pro zlepšení. Proto je kladen také větší důraz na spolupráci s velkými, nadnárodními firmami. Jedná se totiž o klíčové aktéry, kteří mají zájem o zlepšování inovačního prostředí v Jihomoravském kraji.

„V poslední době se posílilo zapojení podniků, zejména těch velkých technologických firem, které v regionu máme, a ty teď v podstatě spoluurčují směr iniciativ v regionu,“ doplnil Uhlíř.

Větší spolupráce s univerzitami

Zatímco v odvětví IT funguje propojování aktérů dobře, odlišná situace je v případě biotechnologií. V tomto oboru má spolupráce aktérů ještě rezervy. 

Biomedicínský a biologický výzkum má na univerzitách velmi vysokou úroveň, absolventi takových oborů mají nicméně v rámci kraje poměrně velký problém s uplatněním. V kraji v této oblasti totiž chybí průmysloví partneři, a region se tak připravuje o kvalitní lidi, kteří by mohli nastartovat další rozvoj. 

Jednou z možných cest k podoře biotechnologického inovačního prostředí je podle Uhlíře přítomnost významného podniku věnujícího se biotechnologiím či farmaceutickému průmyslu v kraji, který by měl být schopný pro takového hráče vytvořit vhodné podmínky.

A to například v rámci kampusu Masarykovy univerzity či Technologického parku při Vysokém učení technickém v Brně (VUT), kde mimo jiné sídlí Středoevropský technologický institut. Ten je, jak zmínil manažer pro vnější vztahy a podporu vědy z CEITEC VUT Pavel Krečmer, druhou největší investicí do vědy a výzkumu v Česku za posledních deset let.

Kraj chce do regionu přilákat nejen významné nadnárodní podniky, ale také podpořit vznik regionálních firem.

„Zásadní je vést o tom s partnery diskusi. Především pak s vedením univerzit. Protože jestli tato problematika nebude jasně deklarovanou prioritou napříč školami, tak se asi nic nezmění,“ dodal David Uhlíř.

Brno evropským městem inovací?

Další výzvou pro Jihomoravský kraj je rozvoj veřejné správy. Upozornil na to Jakub Rybář, vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje magistrátu města Brna. Rybář zároveň ocenil, že kraj s městem Brno na inovační politice spolupracují.

Region je podle něj v této oblasti českou jediničkou a v řadě dalších odvětví má výborně našlápnuto do budoucnosti. Zmínil, že Brno disponuje datovým portálem, který patří mezi pět nejlepších v Evropě. Moravská metropole aspiruje také na titul hlavního evropského města inovací.

„Zkušenosti ukazují, že se nemáme bát dělat dlouhodobé strategie. Musíme si ale uvědomit, jaké jsou silné stránky regionu, do kterých se má do budoucna investovat,“ uvedl Rybář s tím, že prioritou by měla být zmíněná intenzivnější spolupráce s univerzitami, a to nejen v oblasti podpory podnikání.

Mimo to se musí kraj do budoucna vypořádat také s problematikou urbanizace.

„Brno je vyspělé centrum, je jakousi měkkou inovací v rámci ČR a vyčnívá i z kraje, což způsobuje disparity mezi centrem a okrajovými částmi. To je potřeba také řešit,“ zdůraznil Ivo Minařík, vedoucího odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.

Autorka: Kateřina Zichová