Hospic sv. Alžběty je zdravotnické zařízení určené pro nevyléčitelně nemocné pacienty v pokročilé fázi onemocnění.

Jeho posláním je zajištění co nejvyšší kvality života nevyléčitelně nemocných a umírajících, podpora rodinných příslušníků pacientů a pomoc pozůstalým v těžkých životních chvílích.

 „Pro skutečně odbornou péči jsou nezbytné vhodné pomůcky. U většiny pacientů je nutná komplexní ošetřovatelská péče, která zahrnuje i polohování ležících imobilních pacientů,“ řekla k problematice Květoslava Zapletalová, vrchní sestra lůžkového oddělení Hospice sv. Alžběty.

Materiální pomůcky jsou ale pro hospic finančně náročné, a proto by s vděčností přijali finanční pomoc, ze které by mohli potřebné vybavení zakoupit.

„Uvítali bychom jakoukoliv finanční pomoc, ze které budeme schopni pořídit polohovací pomůcky, které přispívají k prevenci proleženin a k celkovému pohodlí pacienta,“ dodala Zapletalová.

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je také poskytována blízkým příbuzným těchto nemocných, kteří se často sami ocitají v situaci, kdy potřebují pomoc.