Třicet let je už nepochybně dostatečně dlouhá doba na bilancování. BVK dodávají odběratelům v Brně a okolí po celou tu dobu dobrou a kvalitní vodu, kterou po upotřebení vrací čistou do koloběhu. Díky inovacím a využívání moderních technologií jako jsou například satelity, patří dlouhodobě mezi republikové i evropské lídry ve snižování ztrát vody.

„Celých těch třicet let sledujeme trendy, testujeme a zavádíme inovativní technologie. Díky tomu držíme krok s dobou a trvale rozvíjíme brněnskou vodárenskou i kanalizační infrastrukturu a podporujeme rozvoj zaměstnanců s jediným cílem – zaměřit se na zákazníky a jejich potřeby. Naše poslání zůstává stejné. Pečovat o brněnskou vodu,“ komentuje firemní milník generální ředitel BVK Jakub Kožnárek.

Tradice a současnost

Letos uplynulo také šedesát let od spuštění Čistírny odpadních vod Brno – Modřice do trvalého provozu. Už tehdy přinesla vrcholnou technologickou úroveň. Pamětníci by však původní čistírnu v té dnešní hledali jen těžko.

Byla totiž rekonstruována a rozšířena tak, aby vyhovovala i těm nejpřísnějším normám. A aby tomu bylo tak i nadále, čekají ji další významné investice. Počet dosazovacích nádrží se pak zvýší ze šesti na osm, což si vyžádá investici za více než tři sta milionů korun. Připravuje se i nový projekt kalového hospodářství.

Do třetice, v září si BVK připomenou fakt, že před 150 lety byla do provozu uvedena úpravna vody v Pisárkách a založena první specializovaná společnost, a to s názvem Brněnská vodovodní akciová společnost.

Její založení odstartovalo éru koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli a blízké okolí. Předchozí generace vodohospodářů totiž opakovaně řešili různé problémy s dodávkou dostatečného množství pitné vody pro rozvíjející se město včetně likvidace odpadních vod.

„Chytré“ vodoměry

BVK pečují o více než 1400 kilometrů vodovodní sítě. Přes tuto úctyhodnou délku se Brno řadí nejen mezi domácí, ale dokonce evropskou špičku ve snižování ztrát vody. Nepřetržité sledování rozvodů nejmodernější technikou, aktivní hledání skrytých úniků i pomocí satelitů, rychlé odstraňování poruch a v neposlední řadě finanční prostředky, které putují do rozvoje infrastruktury, to je nedílná součást práce BVK.

Společnost se kromě vodovodů stará také o 1244 kilometrů kanalizační sítě. Jedná se o složitý technický systém, který zahrnuje nejen potrubí, ale také retenční nádrže, odlehčovací komory, shybky, čerpací stanice a moderní dispečink.

Přes tři čtvrtiny dodané vody se v Brně měří „chytrými“ vodoměry. Díky jednoduchému náhledu na stav vodoměru přes webovou aplikaci, kterou lze spustit na počítači i mobilu, má zákazník neustálý přehled o spotřebované vodě. Při havárii vnitřních instalací nemovitosti či vytékající pračky aplikace upozorní na problém.