Navštívit jej můžete 16.9. v Liberci, 17.9. v Olomouci a 18.9. v Brně.

Dům zahraniční spolupráce, národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum na festivalu představuje nové možnosti, které Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nyní nabízí. Oba programy získaly do nového období navýšený rozpočet, který umožní zapojení více účastníků i organizací.

Nové programové období 2021 – 2027 s sebou přináší i nové priority, které ovlivňují fungování obou programů i jednotlivých podpořených projektů.

Čtyři programové priority reagují na aktuální globální výzvy, a zároveň navazují na strategii Evropské unie v dalších oblastech.

V rámci první z priorit – inkluze – usilují oba programy o to, aby účastníci pocházeli z různých společenských a ekonomických skupin i geografických oblastí, a aby se do programu mohl zapojit opravdu každý.

Druhým pilířem nového Erasmu+ i Evropského sboru solidarity, je boj proti změně klimatu, který se odráží jak v administraci samotných programů, tak v tématech podpořených projektů.

Třetí priorita vychází z evropské koncepce digitální transformace, jelikož vzdělávání hraje v přechodu do digitální éry klíčovou roli.

Čtvrtou prioritou je podpora participace v demokratickém životě, jejímž cílem je pomoci účastníkům překonat obtíže při zapojování v jejich komunitách i v politickém a společenském životě.

„Tyto čtyři priority se propíšou do všech aktivit i oblastí vzdělávání, které programy podporují. Každý projekt by se tedy měl týkat alespoň jednoho z prioritních témat, a zároveň by zapojené organizace měly přijmout principy inkluze, udržitelnosti, digitalizace a participace i do administrace svých aktivit,“ vysvětluje ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová.

Nové programové období přináší také řadu novinek ve všech oblastech vzdělávání. Například v sektoru vysokoškolského vzdělávání je nově možné vyjet s programem Erasmus+ do všech států světa.

Sektor školního vzdělávání umožní dlouhodobé individuální výjezdy žáků již od 15 let věku. V oblasti odborného vzdělávání a přípravy mohou žáci nově vyrazit do zahraničí kromě odborných stáží také na soutěže.

Rozpočet programu Erasmus+ vzrostl oproti předchozímu období téměř dvojnásobně. Evropská komise alokovala na studijní výměny a mezinárodní projekty ve vzdělávání zhruba 26,2 miliard eur.

Navýšený rozpočet podpoří až 10 milionů lidí, kteří se zúčastní zahraničních výjezdů. Evropský sbor solidarity bude v programovém období 2021-2027 operovat s rozpočtem přes jednu miliardu eur, který umožní účast více než 270 000 mladých lidí.

„Oba programy podporují mezinárodní spolupráci u všech stupňů vzdělávání a přinášejí do českého školství velmi cennou inspiraci ze zahraničí. Žákům a studentům, kterých bude díky navýšení rozpočtu Erasmus+ oproti předchozímu období ještě více, přinášejí tyto programy nové možnosti a hlavně cenné zkušenosti, které mohou při výměnných pobytech získat,“ hodnotí přínos evropských vzdělávacích programů ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. (red)