Celkem pětaosmdesát kilometrů nového vysokotlakého potrubí protne jižní Moravu a Zlínský kraj mezi současnými rozdělovacími uzly v obcích Tvrdonice a Bezměrov. „Projekt Moravia Capacity Extension rozšíří budoucí výstupní kapacitu přepravní soustavy pro zemní plyn pro střední a severní Moravu,“ upřesnila mluvčí investora Zuzana Kučerová.

Společnost ve svém aktuálním desetiletém plánu rozvoje přepravní soustavy do roku 2030 předpokládá dokončení plynovodu už v příštím roce. „Výstavba tohoto rozsahu probíhá zpravidla přibližně rok, postupně po úsecích, v jednom řádově jednotky měsíců. Uvedení do provozu závisí do značné míry na délce trvání povolovacího procesu,“ doplnila mluvčí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu teď vede řízení k povolení stavby. V terénu už pracují archeologové. „Výzkum provádíme najednou v několika lokalitách, na Hodonínsku či Kroměřížsku,“ potvrdil Jindřich Hlas z Národního památkového úřadu.

Plynovod má zajistit ekologický zdroj energie pro průmysl v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. „Na jižní Moravě je stavbou dotčeno území dvaadvaceti obcí. Plynovod povede převážně podél stávajícího potrubí,“ informoval jihomoravský mluvčí Michal Cagala s tím, že na Hodonínsku mezi obcemi Čejč a Hovorany nelze s novým vedením plynovodu projít stejnou trasou, proto je navrženo vedení oklikou i přes Kobylí na Moravě, Terezín, Hovorany a Karlín v nové stopě vymezené v zásadách územního rozvoje kraje.

Výstavba potrubí nemá ovlivnit hospodaření v daných lokalitách. Podle investora režim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje běžné pěstitelské či chovatelské činnosti. Projekt připravoval Net4gas od roku 2010, později se ale zadrhl.

Propojení se sousedy

Nové příhraniční propojení rakousko-česko-polských plynárenských soustav mají v příštích letech zajistit další dva projekty. Společnost Net4gas spolu s provozovateli sousedních přepravních soustav uskutečnila v roce 2019 poptávku trhu po takzvané přírůstkové kapacitě na svých hranicích. Má to ostatně jako povinnost alespoň jednou za dva roky. „Obdrželi jsme dlouhodobé nezávazné poptávky od uživatelů sítě, a to pro česko-rakouskou a polsko-českou kapacitu,“ doplnila mluvčí společnosti Kučerová. Stávající propojení mezi Polskem a Českou republikou umožňuje pevnou přepravu plynu pouze ve směru do polské soustavy.

V důsledku toho Net4gas a Gas Connect Austria, respektive polský provozovatel Gaz-System zahájily přípravu příhraničních projektů. Jejich návrhy loni zaslaly ke schválení Energetickému regulačnímu úřadu. Rozhodnutí o schválení bude závislé na výsledcích roční aukce kapacit a pozitivním ekonomickém testu na obou stranách hranice.

  • Plynovod Moravia je před zahájením výstavby, hotovo má být v roce 2022.
  • Významně rozšíří přepravní kapacitu.
  • Náklady budou v jednotkách miliard, původně se hovořilo zhruba o deseti.
  • Aktuální projekt protne 85 kilometrů dlouhým novým potrubím Jihomoravský a Zlínský kraj.
  • Investorem je společnost Net4gas, projektant úseku na jižní Moravě: Dopravoprojekt Brno, zhotovitel Tractebel Engineering.
  • Na jižní Moravě trasa prochází převážně přes zemědělsky obhospodařované pozemky, místy vinicemi, sady a lesními pozemky. Plynovod kříží silnice, dálnice, inženýrské sítě i jiné přírodní překážky např. vodní toky.
  • Vlastní provoz plynovodu má být z hlediska vlivu na obyvatele zcela zanedbatelný, neboť je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.