„Do velmi jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž se ošetřovné pro OSVČ pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

I nadále podle něj platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na tisíc korun denně.

„Takzvané ošetřovné je určeno pro ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní. Lidé, kteří mají ještě jiný příjem, a tedy mají SVČ vedlejší, nárok na tuto dotaci nemají,“ doplňuje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Žádosti do 21. května

Živnostníci mohou žádosti o ošetřovné podávat od 22. dubna do 21. května 2021. Za každý kalendářní den v březnu včetně víkendů je dotace 400 Kč. Jako u předchozí výzvy doporučuje ministerstvo podávat žádosti datovou schránkou, kde se vše vyřizuje nejrychleji. MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpbre21“.

„Od loňského října, tedy za celou druhou vlnu koronaviru, už ministerstvo zadalo výplatu 67 731 žádostí v celkové částce 530 460 800 Kč. Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb,“ dodává Pavel Vinkler s tím, že ošetřovné pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.