ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.

V každém kraji soutěží čtyři projekty. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisti, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„Do finále se dostaly zajímavé projekty, které pomáhají zlepšovat život na mnoha místech po celém Česku. Jsem rád, že je v současné době společně s lidmi podpoříme a pomůžeme tak spolkům a místním organizacím překonat náročnou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Zabránit pádu dětí do spirály trestné činnosti

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od rekonstrukcí prostor pro fungování spolků a organizací, přes nákup potřebného vybavení a zdravotních pomůcek až po vzdělávací programy. Právě jeden z takových projektů je prvním představeným finalistou v Jihomoravském kraji.

Brněnský spolek Ratolest pomáhá dětem z dysfunkčních rodin nebo jinak komplikovaného prostředí, které se svým chováním dostávají na samou hranici trestného jednání. Často jde o děti, které byly před začátkem většinou rodinné krize bezproblémové. Tyto děti mají nyní problémy ve vzdělávání i v rodině, začínají se dopouštět krádeží nebo zkoušejí drogy.

„Cílem našeho programu je zabránit opakování trestného jednání, které u dětí v pozdějším věku může skončit i vězením. Mladým lidem tak pomáháme vrátit se do běžného života a snižujeme další negativní společenské dopady. Náš program je úspěšný a uznávaný i mezi odborníky – více než tři čtvrtiny dětí, které jím prošly, následně nepáchají přestupky nebo trestné činy,“ říká Petr Porteš z organizace Ratolest Brno.

Prostředky z programu ČSOB Pomáhá regionům chce spolek využít na mzdy psychologů, lektorů a sociálních pracovníků i na terapeutické pomůcky. Program Aristoteles získal v minulém roce cenu Ministerstva vnitra za nejlepší probační program.

Jak můžete hlasovat

Hlasování probíhá do 2. července 2020 na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz.

ČSOB pošle do každého regionu celkem150 000 Kč. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců.

Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč.

Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 korun.

Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července