Dálnice nejsou jenom o asfaltu

Pojďme se společně podívat na některé dílčí stavební práce, které jsou nezbytnou součástí stavby jako celku.

1. Rovnání zemní pláně grejdrem
Grejdr HBM BG 180 T je využíván pro rovnání zemní pláně. Tento výkonný stroj je vybaven technologií 3D nivelace, což umožňuje přesné řízení a optimální výsledky. Zemní pláň je pečlivě rovnána a připravována na další stavební kroky.

| Video: Youtube

2. Zásyp výkopu nově budované kanalizace
Výkopy pro nově budovanou kanalizaci jsou postupně zasypávány. Tento proces je klíčový pro zajištění stability a funkčnosti celé kanalizační sítě, která bude sloužit rozšířené dálnici.

3. Montáž provizorních konstrukcí pro betonáž říms
Na staveništi probíhá montáž provizorních konstrukcí, které jsou nezbytné pro následnou betonáž říms. Tyto konstrukce zajistí stabilitu a přesnost betonáže, což je klíčové pro dlouhou životnost a bezpečnost mostní estakády.

4. Ošetřování betonu po betonáži příčníků a přilehlých částí mostovky a betonáž přechodové desky
Po betonáži příčníků a mostovky je nezbytné ošetřování betonu, aby se zajistila jeho optimální pevnost a trvanlivost. Tento proces zahrnuje pravidelné vlhčení a kontrolu kvality betonu.

Zemní a betonářské práce: 

| Video: Youtube

Úprava aktivní zóny metodou zlepšování zemin hydraulickými pojivy

Pro zvýšení stability a nosnosti zemní základny se používá metoda zlepšování zemin hydraulickými pojivy. Tento proces zahrnuje několik kroků:

1. Dávkování pojiva: Přesné množství pojiva je rovnoměrně rozděleno po povrchu zeminy.
2. Mísení zeminy a pojiva půdní frézou: Půdní fréza Wirtgen VR250i mísí pojivo se zeminou do hloubky 0,5 m při denním výkonu 5000 m².
3. Předhutnění zemním válcem: Vibrační válec HAMM 14t předhutní směs pro dosažení potřebné pevnosti.
4. Rovnání zemní pláně grejdrem s využitím 3D nivelace a hutnění: Grejdr HBM BG 180 T s 3D nivelací provádí konečné rovnání a hutnění.
5. Ošetřování vodou: Kropící vůz pravidelně vlhčí povrch pro zajištění optimálních podmínek pro tvrdnutí.

Úprava aktivní zóny metodou zlepšování zemin hydraulickými pojivy:

| Video: Youtube

Technika

Pro realizaci výše uvedených prací je nasazena moderní stavební technika:

Půdní fréza Wirtgen VR250i: Váha 25 tun, spotřeba 40 l/hod, rychlost práce 5000 m²/den.
Grejdr HBM BG 180 T: Váha 16 tun, spotřeba 25 l/hod, rychlost práce 2000 m²/hod.
Vibrační válec HAMM 14t: Váha 14 tun, spotřeba 20 l/hod, hutnící síla 140 kN.
Distributor pojiva: Váha 12 tun, kapacita zásobníku 10 m³, rychlost aplikace 1000 m²/hod.
Kropící vůz: Kapacita 10 000 l, spotřeba vody 100 l/hod, rychlost postřiku 1000 m²/hod.

Význam a dopad stavby

Tato etapa stavby je nezbytná pro celkové rozšíření dálnice D1 na 6 pruhů, což výrazně zlepší plynulost a bezpečnost dopravy v této důležité dopravní tepně. Nová mostní estakáda začne sloužit motoristům již v roce 2025 o 63 dnů dříve oproti původním plánům.