Ti jsou například z Hodonína, Šardic, Mikulčic, Nové Lhoty, Skoronic, Čejkovic či Archlebova. „Nově vzniklou značku získali pro desítky produktů. Jsou mezi nimi dekorační předměty, dobroty k zakousnutí, suroviny do kuchyně, bylinné čaje, mošty či dokonce hroznová mouka a dřevěné štokrle nebo speciální kompost na zahrádku,“ informoval Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko, která je koordinátorem nového regionálního označení.

Zájem byl podle něj velký. A až na výjimky zájemci nestáli o certifikaci jediného produktu, ale o celé skupiny. „Například Vinařství Sýkora z Čejkovic pod názvem Výrobky zdravé výživy z vinné révy získalo značku pro vinný mošt, vinný olej, vinný džem i hroznovou mouku a sušenky z ní vyrobené,“ přiblížil Šmýd.

O držitelích nové regionální značky rozhodla třetí dubnový týden certifikační komise. Produkty s novou značkou budou mít i společný internetový obchod. Nové regionální označením je určené pro soudobé produkty. „Ať už potravinářské, přírodní či řemeslné, které vznikají na Slovácku, poctivě a s respektem k přírodě a krajině. Silnou folklorní tradici nezapře ani řada regionální produktů, odráží se v nich zprostředkovaně, jako inspirace pro volnou tvorbu jejich původců,“ vysvětlil Šmýd.