Regionální značkou se označují řemeslné výrobky, potraviny a zemědělské produkty spjaté s regionem. Značku získávají výrobky s výjimečnou vazbou na region, tradice, kulturu či historii.

„Regionální produkt musí mít původ v regionu, splňovat kvalitu, nepoškozovat životní prostředí a mít jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu," uvedli zástupci Místní akční skupiny Slavkovské bojiště.

Pro zákazníka má být zárukou kvality.