ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Zachovat paměť Slovácka

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů přes nákup potřebného vybavení až po uchování regionálních tradic a historie. Právě s takovým projektem přichází Malovaný kraj.

Unikátní časopis vychází již více než sedmdesát let. Jako jediné národopisné a vlastivědné periodikum se zaměřuje na celé Slovácko a patří k nejstarším svého druhu v České republice.

„Časopis neplní pouze národopisnou nebo odbornou funkci, ale poskytuje i poradenskou činnost, např. při přípravě folklorních akcí. Prezentuje úsilí mediálně jinak neznámých udržovatelů tradic a kultury, bez nichž by zaniklo vše, čím se region může právem chlubit. Navíc zprostředkovává sociální kontakty pro starší pamětníky a uchovává paměti předchozích generací,“ říká šéfredaktorka časopisu Eva Kovaříková.

Každý hlas se počítá 

O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.
Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 
V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.