„Naše středisko se do programu přihlásilo na základě dobré zkušenosti z minulosti. Už 2x jsme získali díky tomuto programu prostředky na aktivity nebo pomůcky, které bychom jinak pro klienty nemohli zajistit. Se společností Tesco jsme navázali spolupráci i jiným způsobem, například využíváme jejich dobrovolníky na výrobu pomůcek a na pomoc při stěhování,“ řekla Irena Jelínková ze Střediska rané péče Brno.

V letošním roce přijali 20 nových rodin a další na přijetí čekají.

„Za příspěvek z programu plánujeme vybavit speciální místnost pro funkční vyšetření zraku. Toto vyšetření nám pomáhá co nejlépe identifikovat stávající zrakové vnímání dětí, podněty, na které reagují, a jak zrak reálně využívají. Díky tomu jim umíme nastavit co nejefektivnější stimulaci zraku a pomoci jim tak ke zlepšení jejich vidění,“ dodala Irena Jelínková.