Pomocí online zákaznického účtu, který je smluvním odběratelům k dispozici zdarma a nepřetržitě 24 hodin sedm dní v týdnu, lze rychle, efektivně a odkudkoli řešit agendu týkající se odběru a fakturace pitné vody.

Stačí se připojit z počítače nebo mobilu k internetu a navštívit stránky bvk.cz.

Zde zájemce najde jednoduchý návod, jak postupovat. Jakmile je zákaznický účet aktivován, je možné jeho prostřednictvím provádět samoodečet (nahlášení fakturačního nebo kontrolního odečtu spotřeby pitné vody) online, pohodlně měnit způsob plateb, upravovat výši záloh či aktualizovat kontaktní údaje.

Touto cestou lze také zadávat obecné požadavky týkající se odběrného místa, jako jsou dotazy, připomínky či reklamace. Zákazník tak má vždy přehled o spotřebě.

Pokud vlastní i chytrý vodoměr, může být navíc ihned informován o momentální spotřebě vody i o nestandardních událostech.