Vzhledem ke svému charakteru jsou dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod zařazeny do seznamu služeb s regulovanými cenami.

Do takové ceny lze promítnout pouze oprávněné náklady. Asi 60 procent vodného a stočného v Brně jsou náklady vodohospodářské infrastruktury související s opravami a investicemi.

Ilustrační foto.
Čtenářská poradna: Za co platíme vodné a stočné

Další část vodného a stočného tvoří výrobní a provozní náklady. Základním zdrojem investic je nájemné, které vodárenská společnost platí vlastníku infrastruktury, v tomto případě Brnu.

To investuje inkasované nájemné přes městský rozpočet zpět do infrastruktury. Např. letos se jedná o rekonstrukci kmenové stoky v ulici Sportovní provedenou bezvýkopově či obnovu kanalizace a vodovodu v Šumavské ulici a na Mendlově náměstí, ale také přímo v centru města, v ulicích Veselá a Besední.

Vloni patřily mezi významné stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Tuřanka, Lesnická a Křížkovského.

Chytrý vodoměr.
Proč má chytrý vodoměr pro dálkový odečet stále více domácností