Naše akreditované laboratoře nabízí majitelům bazénů možnost rozboru, z něhož získají základní informace o kvalitě bazénové vody. Pokud žadatel nepotřebuje ani akreditovaný, ani autorizovaný odběr, je nutné si vyzvednout tzv. vzorkovnice, tedy nádoby, do nichž se provádí odběr vzorků.

Ilustrační fotografie.
Čtenářská poradna: Budete-li déle pryč, vodovodní kohoutek raději uzavřete

Vzorkovnice si zájemci mohou vyzvednout v sídle společnosti v Pisárkách, v laboratoři Čistírny odpadních vod v Modřicích nebo v úpravně vody ve Švařci.

Odběr vzorku musí být proveden do sedmi dnů od převzetí vzorkovnice. Po této době vzorkovnice ztrácí sterilitu. Vzorek je nutné doručit do laboratoře co nejdříve, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, vzorek je potřebné uchovávat v chladničce při teplotě okolo 5° C, nejdéle však 24 hodin. Více na internetové adrese www.bvk.cz.