Z celkového počtu zhruba 54 tisíc smluv, jichž se před devíti lety dotkla novela zákona o vodovodech a kanalizacích, jich Brněnské vodárny a kanalizace aktualizovaly již více než tři čtvrtiny.

Termín pro veškerou obměnu uplyne 31. prosince 2023. Stále tedy ještě zbývá poměrně velké množství neupravených smluv.

Brněnské vodárny a kanalizace proto zákazníky žádají o součinnost.

Jako nejpraktičtější se jeví postup podle pokynů na webových stránkách.

Pokud jste dosud nebyli osloveni, stačí do vodáren doručit dotazník k uzavření smlouvy. Pošlete-li ho e-mailem na bvk@bvk.cz, nebo doručíte do zákaznického centra v Pisárecké ulici, připraví zde návrh nové smlouvy, který vám zašlou. Při osobní návštěvě lze novou smlouvu uzavřít ihned. Více informací lze získat i na telefonním čísle 840 177 177.