close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in

Tento měsíc opravdu nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu pro lidi pracující buď na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Je tak možné žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020.

Jen pro pojištěné

Věc má však háček, a tím je placení sociálního pojištění z příjmu z této dohody.

Bonus se totiž týká jen tzv. „pojištěných dohodářů“, což jsou ze zákona ti, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti, a vydělají si více než tři tisíce korun za měsíc.

Těch není mnoho. Co se týká dohod o provedení práce, to je velmi rozšířený typ smluvního vztahu.

Ze zákona se však z něho platí odvody jen tehdy, pokud vydělaná částka přesahuje deset tisíc korun.

Drtivá většina smluv je však do deseti tisíc korun měsíčně, a je tak z pojištění vyloučena, a tím i z nároku na bonus.

To je zřejmě i případ výše zmíněné cvičitelky jógy.

Ministerstvo financí sice počítá, že nárok na podporu má 116 tisíc osob, ale podle odhadů z praxe jde nanejvýš o několik tisíc případů, pokud vůbec.

Minimálně 4 měsíce na dohodu

Kamenem úrazu jsou totiž i další podmínky.

K nim náleží např. prokázání práce na dohodu minimálně čtyři měsíce v posledním půlroce před 12. březnem. To může být problém, protože tyto dohody se často uzavírají na kalendářní rok, který se tam zrovna lámal.

Současně by měl živnostník s dohodou prokázat prakticky její ukončení zaměstnavatelem v době pandemie, což se ovšem také příliš nedělo – tyto dohody jsou jedním z mála flexibilních nástrojů práce, a tak se zpravidla uzavírají rámcově na rok.

A když práce určitý měsíc není, tak se nevyužijí. Není tedy důvod je vypovídat. Abych však dokončila odpověď, daný bonus se zmíněné živnostnice tedy nejspíše týkat nebude.