„Více zásahů jsme v tomto období zaznamenali naposledy před jedenácti lety. To ji bylo bezmála dvě stě. Loni jich naopak bylo jen patnáct a desetiletý průměr tohoto období je osmačtyřicet požárů,“ informoval.

V pondělí hasiči zasahovali při požáru trávy například v Kobylí na Břeclavsku, kde hořelo na ploše přes sedm tisíc metrů čtverečních. Museli použít tři vodní proudy. Podobné zásahy měli i na Blanensku a Brněnsku.

Ilustrační foto.
V centru Brna havaroval zdrogovaný řidič. Jel příliš rychle

Mezi typické příčiny jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí. Například odhodí nedopalek, neuhlídají pálení nebo dokonce přistoupí k plošnému vypalování trávy. „Tyto dva termíny, pálení a vypalování, je však nutné rozlišovat. Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony. Zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů,“ upozornil Mikoška.

V pátek odpoledne hořelo v průmyslovém areálu v Modřicích na Brněnsku.
Hořela hala v brněnských Modřicích, hasiči požár likvidovali pět hodin

Zmíněný přestupek se pak může pořádně prodražit. Fyzická osoba riskuje pokutu až do výše 25 tisíc korun. V případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta až do výše půl milionu. Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony a za podmínek stanových vyhláškami obcí. „A to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky  možnému hašení,“ upřesnil mluvčí.

Právnické a podnikající fyzické osoby musí plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit hasičům a zajistit opatření proti vzniku a šíření požáru. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta až do půl milionu korun. „Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám a lze jej provést přes internetový formulár. Nikdy však ne na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150,“ uzavřel Mikoška.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

• Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor
• Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit
• Místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
• Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
• Místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
• Po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat
• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• Spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
• Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje