Pomalu se otevírají obchody, zahrádky, kulturní akce, hotely. Hospodářská komora pro provozovatele připravila aplikaci Bezpečná provozovna. Na jakém principu funguje?
Má dvě funkce. Jedna z nich je určená pro podniky a firmy. Ty si tam mohou například přidat zaměstnance, kteří budou dohlížet na hygienická pravidla v provozovně. Má umožnit podnikateli získat manažerský přehled o jejich dodržování, ze seznamu si tak bude moct „odškrtat“ splnění těchto standardů. Pokud v rámci své provozovny nabízí i nadstandard, například filtrování vzduchu, jednoduše je doplní. No, a v neposlední řadě za pomoci aplikace načte QR kód, který budou mít lidé ve svém státním covid pasu a který dosvědčuje, že byli například očkováni nebo mají negativní test a splňují podmínky pro obsluhu.

Takže pokud to správně chápu, aplikace by měla ověřit, že třeba člověk, který si jde sednout na hospodskou zahrádku nebo k holiči, je testovaný…
Ano, mělo by to navazovat na státní aplikaci, která se teprve připravuje a v níž bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození a QR kódy o očkování a testování. Když přijdete do provozovny, tak si ji otevřete, a její zaměstnanec přes naši aplikaci načte, že je třeba test stále platný.

Říkal jste, že Bezpečná provozovna má dvě funkce. Která je ta druhá?
Ta je určená pro zákazníky. Firma, která bude plnit hygienická opatření, se zobrazí na mapě provozoven a lidé pak uvidí, že jdou do bezpečného prostředí. Takže když zákazník bude ve svém okolí hledat například fitness centrum, které dodržuje standardy, tak je na mapě najde.

Aplikace je zatím v Beta verzi. Kdy ji spustíte naostro?
Zatím je opravdu jen v testovací verzi, máme tam cvičné provozovny. Každý, kdo má zájem, si ji může vyzkoušet na webu Zitbezpecne.cz. Toto úterý jsme se sešli se zástupci státu, s nimiž jsme diskutovali o podmínkách, za kterých bude možné nabízet služby, například vzdálenost stolů v hospodě a počet hostů u stolů.

Jaké podmínky se dohodly?
Přes proběhlé schůzky nemáme žádnou jistotu ohledně stanovených podmínek a navíc nevíme, zda stát nakonec bude schopen v souladu s platnou legislativou stanovit podmínky pro vstup do provozovny zákazníkům a plnění podmínek ze strany podnikatelů.

Co když podnikatel odmítá kontrolovat své zákazníky?
Ke kontrole zákazníků by bylo nutné zákonné zmocnění, a to podle všeho nemá stát k dispozici. Jsme připraveni však aplikaci zpřístupnit v případě zájmu i na dobrovolném samoregulačním principu, pokud by to chtěli podnikatelé využít jako nástroj pro správu i sledování používaných opatření. To by mohlo firmám značně usnadnit život.

Zmínil jste, že bude QR kódy možné načítat ze státní aplikace covid pas. Ale ta snad ještě neexistuje.
V tuto chvíli se na ní podle našich informací stále ještě pracuje. V Ústavu zdravotnických informací a statistiky dávají dohromady QR kód, který by měl odpovídat evropským standardům. Mluví se o tom, že by měl být testován z hlediska funkčnosti ve druhé polovině května. Úložiště, kde se budou kódy ukládat, by pak mělo být k dispozici na přelomu května a června.

Není to trochu pozdě? Třeba u kadeřnic jsou výsledky testů vyžadovány už nyní.
Souhlasím s tím, že by Ministerstvo zdravotnictví mělo mít podobné věci připraveny a promyšleny více dopředu. Přinejmenším my jako zástupci podnikatelů bychom uvítali, aby se na to profesní organizace a podniky mohly připravit včas. Když má někdo třeba v pondělí otevřít a ve čtvrtek neví, jestli bude třeba potvrzení na papíře nebo jestli bude zapisovat do knihy hostů, tak je to problém. Jednak to nevzbuzuje moc velkou důvěru, že jsou dotyčné kroky promyšleny, jednak to ani nevzbuzuje důvěru, jestli se ta povinnost bude opravdu vymáhat, nebo jde jenom o formalitu v opatřeních, kterou se někdo jistí.