Pro Zdeňka Kasla to bylo velmi nepříjemné překvapení, které navíc umocnilo ještě to, když na počátku února viděl v televizním pořadu Sama doma hovořit o podmínkách kompenzačního bonusu mluvčího jihomoravského FÚ. Ten totiž na otázku moderátorky, kdo o bonus může žádat, zmínil přímo živnost pana Kasla.

„Jde o přímo zasažené skupiny a pak nepřímo dotčené skupiny. To je když třeba jezdím čistiti trubky do restaurací, které jsou zavřené. Nebo provozuji jinou službu u jiných subjektů, které jsou omezené nebo zakázané a dotýká se mě to tak, že taky nemůžu nic dělat,“ řekl v televizi mluvčí.

Když pan Kasl uslyšel z obrazovky zmínku o své profesi, nestačil se divit. Jen o měsíc dříve si totiž žádost o kompenzační bonus podal a neuspěl s ní. Doslova v ní tehdy uvedl: „Provádím opravy chladících zařízení, dále sanitační čištění nápojových zařízení včetně výrobníku ledu v restauracích a barech. Také zajišťuji technický servis chladícího zařízení na různých akcích. Dále provádím servis a montáž klimatizací ve firmách i u soukromých osob. Jsem plně navázán na toto odvětví, proto žádám o kompenzační bonus a dodávám čestné prohlášení.“

Když pan Kasl uslyšel z obrazovky zmínku o své profesi, nestačil se divit. Jen o měsíc dříve si totiž žádost o kompenzační bonus podal a neuspěl s ní. | Video: Archiv Zdeňka Kasla

Na základě další komunikace s příslušným FÚ v Praze na Jižním městě pak ještě zaslal vystavené faktury za rok 2020, u kterých uvedl, že to jsou jediné doložitelné faktury, neboť „bohužel žádná jiná práce nebyla“. A pak čekal. Místo radosti z toho, že dostane aspoň nějakou tu korunu, jež mu umožní přežít těžkou dobu, však přišlo už zmíněné zklamání. Finančák mu žádost zamítl.

„Jakkoliv správce daně nerozporuje, že mohlo dojít k poklesu poptávky po výstupech z podnikatelské činnosti žadatele, z hlediska zákona o kompenzačním bonusu je podstatné, že podnikatelská činnost žadatele jako taková nebyla krizovým opatřením bezprostředně zakázána ani omezena, a ani nedošlo k vyloučení činnosti žadatele způsobem dle § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu,“ odpověděl mu totiž odborný referent z FÚ pro Prahu – Jižní Město a dodal, že tedy pana Kasla žádá o zpětvzetí žádostí o kompenzační bonus.

Proč nedostal kompenzační bonus?

Proč Zdeněk Kasl nedostal kompenzační bonus v tehdejší výši pět se korun na den, když pak shodou náhod byla jeho profese v televizi uvedena jako ta, která je navázána na uzavřené podniky? Jednoduše řečeno – podmínky tohoto opatření, jimž vláda slibuje štědrou pomoc živnostníkům, jsou tak složité, že roli mohou sehrát různé detaily, které žadatele o potřebnou podporu nakonec připraví.

Podle Lukáše Heřtuse z tiskového oddělení generálního ředitelství Finančního úřadu existuje poměrně dost aspektů, které mohou mít vliv na výsledek posouzení oprávněnosti nároku konkrétního žadatele. „A v případě, že správci daně vyvstanou určité pochybnosti ohledně splnění podmínek pro přiznání nároku žadatele, dochází zpravidla k jejich vyjasnění v rámci neformální komunikace,“ řekl Deníku Lukáš Heřtus.

Jak už bylo v zmíněno, Zdeněk Kasl si s úředníky v neformální komunikaci svou situaci vyjasňoval a doložil ji i fakturami za rok 2020. Přesto mu to nebylo nic platné. K zamítavému postoji FÚ totiž patři i vysvětlení, že současná vládní opatření nebrání tomu, aby i v uzavřených provozovnách probíhaly určité procesy či práce, které s prodejem zboží či poskytováním služeb zákazníkům přímo nesouvisí.

„Nutno vzít v potaz, že zmiňované opatření nebrání v přístupu osob do provozovny, není tak například omezen vstup osobám vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost, jejím zaměstnancům, případně osobám, které jsou dodavatelem určitých vstupů pro tuto osobu – například úklidové, reklamní či servisní služby apod. V souvislosti s výše uvedeným je také nutné zdůraznit, že za bezprostřední omezení činnosti není možné považovat pouhé snížení poptávky po těchto službách,“ dodal ještě Lukáš Heřtus z tiskového oddělení generálního ředitelství Finančního úřadu.

Pro pana Kasla z toho vyplývá nepříjemné zjištění. Stát mu nepomůže, protože přece může nadále opravovat chladící zařízení a čistit nápojové trubky i v zavřených podnicích. Vysvětlení, že zavřené restaurace a bary tyto služby buď vůbec nepotřebují, nebo jsou samy v tak těžké finanční situaci, že si je nemohou dovolit, už od něj úředníci zřejmě slyšet nechtěli.

close Živnostníci to nevzdávají. info Zdroj: Deník zoom_in Živnostníci to nevzdávají. Živnostníci to nevzdávají. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti se současnou situací.