PETR PAULCZYNSKI

Zdá se však, že se konečně něco začíná dít.Celé dění okolo Jalty je podivná kauza. Dnes už nikdo neřekne, co je a co není pravda. V roce 2005 zastupitelé hlasovali o směně pasáže Jalta na Dominikánském náměstí, kterou Brno nakonec získalo výměnou za tři domy v centru a další nemovitosti. Mnozí tuto směnu dodnes označují za kontroverzní.

Z transakce, která má své jasné vyčíslení a kterou schválilo zastupitelstvo, byť v tajném hlasování, se stal symbol korupce, na němž si leckdo vystavěl volební kampaň. Slibovalo se odhalení kostlivců, probíhaly soudy a přitom nikdo nikomu nedokázal: Tys vzal od toho a toho, tolik a tolik za to a za to.
V jednom z rozsudků si dokonce pan soudce dovolil luxus výroku, že tajné hlasování bylo netransparentní. Žádní kostlivci se neukázali.

Zato se ukázalo plno mediálních pšouků. Z Jalty si někteří jednotlivci dokonce udělali dlouhodobě politické berličky. Korunu tomu dal soudce, který měl soudit poškození na cti a místo toho do televize promluvil o korupčních rysech kauzy, o čemž soud vůbec nebyl. No počtěte si z rozsudku: Je nesporným faktem, že v řízení nevyšel najevo žádný přímý důkaz o korupční činnosti jednotlivých na směně Jalta zúčastněných osob, a rozhodnutí soudu proto nelze vnímat tak, že by jím byla deklarována skutečnost, že by se některý z žalobců v souvislosti se směnou Jalta pasáže korupce dopustil.

O půl stránky dál se pak praví: Kauza Jalta pasáž vykazuje natolik podezřelé indicie (znaky možné korupce), že ji lze v rámci ústavně garantovaného práva na svobodu projevu v rámci hodnotícího úsudku jako korupční skutečně označit.

Takže : Korupce nebyla prokázána, ale může se říkat, že jsou tam znaky korupce.
Takže blbovzdorně: Korupce nebyla , ale říkat se to smí.

Čert vem všechny tyto politické hrátky. Jako zastupitele mne dnes zajímá, co bude s Jaltou dál. Možností mnoho není. Zbořit, prodat, opravit. Majetkový náměstek požádal politické kluby zastupitelstva o stanovisko, jak by se mělo s Jaltou dále nakládat. Všechny kluby až na ODS jsou pro prodej budovy. To by se mi líbilo. Pokud by prodej proběhl transparentně, určitě by se ukázalo, že se vůbec nejednalo o špatnou transakci.

Ale ODS jako iniciátor koupě tohoto domu měla jasnou vizi, vytvořit na Dominikánském náměstí ucelený radniční komplex, koncentraci úřednictva blíže svému velení. Proto logicky trváme na původně schválené koncepci využití této budovy, kterou lze v centru města považovat za jednu z nejcennějších.

A pokud dojde k rozhodnutí o prodeji tohoto objektu (že by už kupci klepali na dveře?), bude nutné velmi bedlivě pohlídat, aby prodej proběhl transparentně. Aby prodej v rámci hodnotícího úsudku nevykazoval znaky možné korupce.

Autor je brněnský zastupitel za ODS