Vaše společnost Maxi DENTAL disponuje moderní laboratoří a využívá řadu moderních technologií. Které speciální požadavky jste v laboratoři schopni realizovat? Můžete se pochlubit i nějakými novinkami?
Naše zubní laboratoř momentálně zaměstnává zubní techniky, kteří pod vedením pana Patrika Slobody, kromě všech standardních postupů při zhotovování fixních i snímatelných náhrad, používají podle požadavků lékařů nebo pacientů i některá, mezi pacienty méně známá, řešení. U částečných snímatelných náhrad například řešení bez spon, to znamená „bez háčků“. Jsou to kupříkladu částečně vyndavací protézy upevněné na vlastní zuby přes zásuvní spoje nebo náhrady pružné, které nemají žádné kovové části a pro pacienta jsou tak komfortnější. Lépe drží v ústech a žádné háčky nejsou vidět. Dále jsou to snímatelné náhrady stabilizované (přidržované) implantáty nebo náhrady fixní, to znamená pevné, šroubované do implantátů. Toto řešení je možné použít pro náhradu jak jednoho chybějícího zubu, tak i všech chybějících zubů v ústech.

Pokud pacient přijde o svoji korunku zubu či její část, jaké materiály a technologie pro to používáte? A kdy pacient nemůže počítat se spoluúčastí zdravotní pojišťovny na financování materiálu?
Při poškození nebo ztrátě jenom části zubu lze toto většinou vyřešit i v ordinaci, a to formou výplně (plomby). V tomto případě jsou pojišťovnou hrazeny u dospělých pouze výplně kovové, to znamená amalgámové.  U dětí do 18 let i výplně fotokompozitní, takzvané bílé, a to pouze u předních zubů (od trojky po trojku). Pokud se jedná o poškození nebo ztrátu větší části zubu, kde výplň zhotovená přímo v ústech by dlouhodobě nevydržela, je možnost tuto výplň (plombu) udělat v zubní laboratoři, takzvaně onlay. Onlay se pak v ordinaci upevní do zubu speciálními cementy. Tato řešení jsou však již plně hrazena pacientem. Týká se to i případně poškození tak velké části zubu, kdy se do zbylého kořene musí upevnit výztuž a nástavba. Poté opatřit korunkou z laboratoře nebo korunkou vyfrézovanou přímo v ordinaci (systém Cerec). Pojišťovnou jsou hrazeny pouze korunky celokovové, které ale neplní estetickou funkci, nebo korunky plastové (v rozsahu od čtyřky po čtyřku), které jsou ale pouze provizorní.

Je-li u pacienta třeba náhrada dvou-tří zubů, často se nabízí možnost vyřešit prostor zubním můstkem. Jaké jsou možnosti v tomto směru?
Můstky znamenají pro případného zájemce o pevnou náhradu chybějících zubů obroušení vlastních zubů na korunky. Na tyto obroušené zuby se pak upevňuje můstek z kovu nebo jiného materiálu (zirkon, keramika). Můstkem se nahrazují pak chybějící zuby – jeden, dva, někdy i tři za sebou. Má to však svá rizika. Pokud jsou obroušeny živé zuby s nervy, tyto mohou pod korunkou odumřít a poté je nutné dodatečné ošetření kořenových kanálků. Můstky upevněné na vlastních pacientových zubech byly v minulosti jediným možným řešením. V dnešní době se obecně upřednostňují náhrady chybějících zubů implantáty. Jsou to šrouby nahrazující chybějící kořeny zubů, které se zavedou do čelistní kosti a po určité době hojení se na ně různými způsoby upevňují zuby, to znamená korunky nebo i můstky. Toto řešení šetří vlastní zbylé zuby, které se nemusí brousit na korunky. Pomocí implantátů se dají stabilizovat i jinak často pohyblivé celkové snímatelné (vyndavací) náhrady. Za tímto účelem se obvykle používají implantáty užších průměrů, takzvané miniimplantáty. Takto ukotvené celkové náhrady poskytují pacientovi kromě komfortnějšího použití při jídle a mluvě také vyšší sebevědomí.

Společnost Maxi DENTAL sídlí v Břeclavi na Žerotínově ulici.Zdroj: Deník/Radmila BartošíkováZvláště u starších pacientů bývá velkým tématem výroba a vhodnost snímací zubní náhrady, ať již celkové či jen částečné. Nakolik drží vaše firma krok se současnými trendy?
Ano, nejenom u starších ročníků lidí jsou dnes používány i snímatelné náhrady, hlavně tam, kde anatomické, celkové zdravotní, či ekonomické důvody brání použití implantátů. Jejich výroba znamená několik návštěv v ordinaci zubního lékaře (obvykle čtyři až pět) a posléze kontroly funkce v rámci preventivních prohlídek. I snímatelné náhrady lze vyrobit ve standardním provedení za úplné nebo částečné účasti zdravotní pojišťovny. Snímatelné náhrady víceméně hrazeny pacientem jsou již zmíněné „bezháčkové“ náhrady se zásuvnými spoji, snímatelné náhrady stabilizované implantáty nebo pružné náhrady, které poskytují pacientovi lepší komfort při jejich použití jak z hlediska funkčního, tak estetického.

Kterými speciálními zákroky na vaší klinice Maxi Dental se můžete pochlubit?
Většina zákroků a ošetření, jež v našich ordinacích a laboratoři provádíme, patří mezi standardní ošetření, které by měl zvládnout kterýkoliv zubní lékař. Z méně běžných věcí, jež řešíme, bych zmínil chirurgické zákroky doplňující použití implantátů. Jedná se o případy, kdy je kosti, kam je potřeba implantát umístit, nedostatek, a je ji tedy potřeba doplnit. A to na ztracenou výšku nebo šířku kosti, ve které původně držely zuby. Bez těchto úprav by někdy implantáty vůbec nebylo možné použít. Ošetření implantáty momentálně v našem zařízení provádějí MUDr. Ivan Krupa a MDDr. Daniel Bača.

Co byste rád vzkázal našim čtenářům na závěr našeho rozhovoru?
Na závěr bych chtěl jen podotknout, že za vůbec nejdůležitější obor stomatologie považuji prevenci reprezentovanou profesionální dentální hygienou, bez které i to sebelepší a sebedražší ošetření selže. Všem našim pacientům, ale i ostatním, přeji pevné zdraví a krásné zdravé zuby.