Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Odborníci zároveň upozorňují na bílá místa v prevenci násilí na dětech, zejména na nedostatek specializovaných služeb pro ohrožené děti.

V Ústeckém kraji v loňském roce Policie ČR vykázala celkem 181 násilníků ze společného obydlí z celkového počtu 1 268. Region se tím řadí na smutné první místo co do počtu vykázání v přepočtu na obyvatele (1 vykázání na 4 477 obyvatel).

Děti na ubytovnách jsou české specifikum:

V péči intervenčního centra při ústecké organizaci Spirála v důsledku těchto vykázání tak loni skončilo 759 osob, z toho 291 dětí. V porovnání s rokem 2022 jde o 18% nárůst.

Terapeutický program

V rámci terapeutického programu pro rodiny ohrožené partnerským násilím Spirála poskytla pomoc 202 lidem, z toho 92 nezletilým.

Právě na meziroční nárůst počtu dětí vystavených domácímu násilí, ať v pozici obětí či svědků, ale také na absenci specializované pomoci ohroženým dětem obecně odborníci rovněž upozorňují.

Praxe podle expertů často ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi jinak setkávají, stále nevědí, jak s nimi mluvit, kam je poslat a jak jim pomoci. Než děti dostanou potřebnou intervenci, může to trvat celé měsíce až rok.

Projekt NECH MĚ! zaměřený na prevenci proti týrání dětí:

| Video: Youtube

„Důležitý je první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ vysvětluje krizová interventka Martina Vojtíšková z organizace Spirála Ústecký kraj a zároveň předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,“ dodává odbornice.

Výchova pohlavkem? Chyba:

Jen v loňském roce proto Spirála v rámci projektu POSPOLU: POmoc dětem, SPOLUpráce odborníků vyškolila na 151 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti, ale i policistů a zaměstnanců dalších institucí. A ve spolupráci s Asociací šíří osvětu o fenoménu takzvaného transgeneračního násilí.

Třetina Čechů zažila násilí v dětství i dospělosti

Podle nejnovějšího výzkumu Asociace totiž téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, jej zažila v dětství i v dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí.

Podle psycholožky Ludmily Čírtkové, která s oběma organizacemi spolupracuje, vzniká takzvaný kolotoč násilí. Normalizace násilí snižuje schopnosti jedince rozpoznat násilí a projevy zneužívání v dospělosti.

Konec tělesných trestů u dětí?

Pro oběti může být obtížné si včas uvědomit, že to, co se jim děje, již překračuje hranice akceptovatelného soužití.

Spirála, Ústecký kraj nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům poskytuje celou řadu specializovaných služeb jako terapeutický program nebo právní pomoc. Provozuje také Centrum krizové intervence, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nebo Linku pomoci. Více na www.spirala-ul.cz.