Vedle zemního plynu můžeme v brněnských teplárnách v budoucnu topit i díky dřevní štěpce. Je to jeden z plánů, které v rozhovoru pro Deník Rovnost prozradil ředitel tepláren Petr Fajmon. A má ještě jednu dobrou zprávu: přestože zemní plyn zdražuje, Brňané kvůli tomu nebudou muset sahat hlouběji do kapsy. „Cenu tepla v příštím roce nezvýšíme. A jsem rád, že to tak je už třetí rok po sobě," poznamenal spokojený Fajmon, jehož společnosti už opět začala topná sezona.

V mnoha brněnských domácnostech se už před dvěma týdny rozehřály radiátory. Nezačali jste letos vytápět nějak výjimečně brzy?

Ve srovnání s minulým rokem jsme zatopili o tři dny dříve, už osmnáctého září. Zahájení dodávek tepla zpravidla začíná, když průměrná teplota klesne dva dny po sobě pod třináct stupňů.

I loňská sezona byla díky výkyvům počasí trochu neobvyklá, že?

Topnou sezonu posuzujeme od září do května. Dodávku tepla jsme spustili jednadvacátého září a topili jsme pět dní. Pak jsme soustavu odstavili a spustili znovu až na začátku října. Měsíce říjen a listopad byly teplotně nadprůměrné, zato v prosinci, březnu a květnu bylo zase oproti dlouhodobému průměru v Brně chladněji.

Šéf brněnských tepláren Petr Fajmon.Podle čeho se rozhodujete, kdy zatopit? Spoléháte jen na předpovědi počasí, jako všichni ostatní?

Ano, předpověď počasí zohledňujeme. Samozřejmě, že se řídíme i přáním zákazníků a pokud požádají o dodávky mimo topnou sezonu, vycházíme jim vstříc. To jsme udělali třeba začátkem letošního června, kdy jsme už podle zákona topit nemuseli.

Bude se v příštím roce zvyšovat cena tepla v Brně?

Předpokládáme, že ne. Zkvalitněním řízení tepláren se nám daří držet pro zákazníky stejnou cenu už tři roky po sobě.

Co přesně tvoří cenu tepla v Brně?

Hlavní částí ceny jsou náklady na výrobu, které z naprosté většiny tvoří náklady na palivo. Topíme převážně zemním plynem, který tvoří dvě třetiny našich nákladů. Další část ceny tvoří náklady na distribuci tepla, hlavně údržba sítí a zdrojů.

Jak se liší účtování tepla u brněnských odběratelů?

Uplatňujeme dva typy cen jednosložkovou a dvousložkovou. Jednosložkovou cenu převážně užíváme u menších odběratelů do zhruba dvou tisíc gigajoulů za rok. Je to platba za odebrané teplo v sazbě koruny za gigajouly. Dvousložková cena kromě toho zohledňuje sjednaný výkon. Tento typ ceny pomáhá regulovat dodávky do soustavy, aby kvůli větším odběratelům nedocházelo k výkyvům v síti. Takto se tepelný výkon dostane až ke koncovým větvím sítě. Naši partneři si díky provozu výměníkové stanice mohou nastavit sjednaný výkon, kterého dosáhnou. Dostanou díky tomu to, co chtějí a za teplo uspoří.

Jaká zima vyhovuje teplárnám?

Podoba zim se v posledních letech hodně mění. Ubývá klasického přechodového období na jaře a na podzim, takže nám zima rychleji přechází na teplé až letní teploty. A stejně tak po létě následuje doslova rychlý skok do zimy. Pro dodávky tepla je nejlepší, pokud je zima s teplotou pod bodem mrazu a vyrovnaná, bez výrazných teplotních výkyvů. Pak i výrobní zdroje nejlépe fungují. Umíme však řídit výrobu tepla i v zimě s velkými teplotními výkyvy.

Je vůbec možné dopředu odhadnout, kolik tepla za zimu vyrobíte?

Je to poměrně složité, ale daří se nám to odhadnout s odchylkou do dvou procent. Používáme prozatím kvalifikované odhady založené na patnáctiletém teplotním průměru a umíme je kombinovat s aktuální předpovědí počasí. To nám umožní dobře naplánovat výrobu tepla a tím samozřejmě šetřit náklady.

Šéf brněnských tepláren Petr Fajmon.Jak se na hospodaření tepláren projevuje spolupráce s dalším městským podnikem Spalovnou komunálních odpadů Brno?

Spolupráce se spalovnou nám snižuje náklady. Když na konci května ukončíme topnou sezonu, tak se až do konce září spalovna stane hlavním zdrojem soustavy, zejména pro výrobu teplé vody. Naše ostatní výrobní zdroje jsou v letní odstávce a můžeme je zkontrolovat a opravit. Veškeré odpadní teplo ze spalování odpadu odebíráme do našich sítí. V létě také využíváme přebytků energie. Na našem provozu Červený mlýn máme velkou akumulační nádrž. O víkendech se často topí méně, a proto pak v pondělí a úterý využíváme toto nastřádané teplo a pouštíme do soustavy, aniž bychom museli v tuto dobu zapínat některý z dalších našich zdrojů.

Hledáte i další alternativní zdroje tepla?

Ano, hledáme například levnější palivovou základnu. Do své funkce jsem nastupoval s myšlenkou nové strategie ve využití alternativních zdrojů. V roce 2012 jsme začali spolupracovat s Vysokým učením technickým a teď už půl roku pracuje tým odborníků z tepláren a této školy na konceptu rozvoje do roku 2020. Výsledek představíme na začátku příštího roku.

Jaké změny plánujete na příští rok?

Jediné, co neplánujeme, je zvýšení ceny tepla. Jinak máme v plánu řadu změn. Chceme urychlit přestavbu parovodů na horkovody, což sníží tepelné ztráty v rozvodech. Chceme dále modernizovat některé z našich lokálních zdrojů a nabídneme nové služby.

Mluvil jste o snížení tepelných ztrát? Jak se toho dá docílit?

Jak už jsem říkal, pokračujeme v přestavbě parovodů na horkovody. To je projekt, který máme naplánovaný až do roku 2020. Investujeme miliony korun ročně, což zefektivní distribuci tepla. Ušetříme až o sto milionů korun ročně víc. U velkých výrobních zdrojů přemýšlíme i o změně paliva kvůli dalším úsporám. Také u městských částí, kde máme blokové plynové kotelny, půjdeme vstříc moderním technologiím, jako jsou kondenzační plynové kotle nebo třeba solární panely. Tím dlouhodobě cenu tepla stabilizujeme.

Šéf brněnských tepláren Petr Fajmon.Je přechod na jiný druh paliva otázkou blízké budoucnosti?

Energetický trh je proměnlivý a je těžké odhadnout budoucnost. Investice do technologií jsou dlouhodobé a drahé. Rozhodnutí, že investujeme stovky milionů do výrobního zdroje, musí předcházet řada analýz. Uvažujeme o vyšším využití spalování dřevní štěpky, protože je levnější než zemní plyn. Jeden takový zdroj už máme v Bystrci v Teyschlově ulici. Spolupracujeme s Lesy města Brna, které nám štěpku dodávají. Tímto teplem zásobujeme například bystrcké sídliště Kamechy.

Nekomplikují vám plány s rekonstrukcemi sítí časté odklady velkých oprav brněnských ulic? Jako například u ulice Milady Horákové?

Rekonstrukce našich sítí koordinujeme s plány města. U ulice Milady Horákové je výměna páry na horkou vodu v plánu na příští rok.

Od začátku října se Teplárny Brno spojují se svojí dceřinou společností TB služby. Co to pro společnost znamená?

TB služby měly na starosti údržbu lokálních zdrojů tepláren, to znamená všech dvě stě padesát plynových kotelen a asi pětistovku výměníkových stanic. Také nabízely další služby teplárnám i dalším zákazníkům. Udělali jsme si analýzu, ze které vyplynulo, že se nám sloučení vyplatí. A také to, že zákazníky dvě značky mátly. Moje představa je taková, že nabídneme vše od projektu po rozúčtování nákladů za topení. Zákazníkům to pomůže v komunikaci s naší firmou, my tím ušetříme. Počítáme s tím, že pracovníky firmy využijeme na stavbu výměníkových stanic nebo kotelen. Celou fúzi schválila městská rada a úspory odhadujeme na pět milionů korun ročně.

Šéf brněnských tepláren Petr Fajmon.Žije stále projekt na stavbu horkovodu z Dukovan?

Tento projekt pozastavila valná hromada společnosti v roce 2010. V současné době nejsou v této oblasti žádná jednání.

Jak se vyvíjí počet odběratelů tepla?

Roste. Odběr tepla je totiž bezpečný, pohodlný a zákazníci s ním nemají žádné zbytečné starosti. Připojili se k nám i zákazníci jako AZ Tower (nejvyšší budova České republiky), administrativní centrum Titanium, obchodní centrum Letmo a řada bytových domů.

Mění se nějak výrazně množství prodaného tepla?

Celkově nám prodej klesá asi o jedno až dvě procenta ročně. Musíme brát v úvahu, že tu byl program Zelená úsporám, mnoho domů se zateplilo a jejich majitelé vyměnili okna. Hledáme nové zákazníky, kterým současně přinášíme nejmodernější technologie. Ty samy o sobě pomohou spotřebu tepla výrazně snížit. Například u zateplených domů nabízíme zaregulování tepelné soustavy, aby výroba tepla vyhovovala jejich novým požadavkům.

Jste ve funkci už přes dva roky, co se vám za tu dobu podařilo změnit?

Jsem rád, že se nám podařilo ustálit cenu tepla. Našli jsme úspory v provozních nákladech a snížili jsme ztráty v našich sítích. Změnili jsme komunikaci uvnitř firmy, zjednodušili organizační strukturu a snížili počet řídících pracovníků. Daří se nám také zlepšovat kontakt se zákazníky ze všech oblastí a hledat pro ně cesty k možným úsporám za teplo.

Snažíte se také být v Brně více vidět?

Snažíme se víc setkávat s našimi zákazníky a bavit se s nimi o jejich přáních a potřebách. A jelikož si uvědomujeme naši společenskou odpovědnost, podporujeme brněnské nemocnice a handicapovanou mládež. Každý rok přispíváme na nákup zdravotnické techniky či projekty zkvalitňující péči o pacienty v mnoha brněnských nemocnicích včetně Masarykova onkologického ústavu, fakultní nemocnice nebo třeba městské Nemocnice Milosrdných bratří.