VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kobza: Změna územního plánu pro vlastní stavby? Naivní představa

Brno /ROZHOVOR/ - Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města. K dokumentu, který plánuje budoucí rozvoj Brna přišlo asi 2 700 připomínek, se kterými se Arch.Design v současnosti vypořádává. Kritické hlasy, které tvrdí, že si firma chystá půdu pro vlastní stavby odmítá.  

24.6.2012 5
SDÍLEJ:

Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města. Foto: DENÍK/Attila Racek

BrnoArchitekti Radoslav Kobza a Jaroslav Dokoupil dostali před časem od Stavovského soudu České komory architektů pokutu a tříletý zákaz soutěžit o veřejné zakázky. Rozsudek není pravomocný, protože se oba odvolali. „Výkladu komory o možném střetu zájmů nerozumíme. Z právního hlediska je těžko pochopitelné, jak máme předcházet něčemu, k čemu nedošlo," říká Kobza.

Co pro vaši firmu znamená, že jste od stavovského soudu dostali tříletý zákaz účasti v soutěžích o veřejné zakázky?

Činnost společnosti to neohrozí. V Arch.Designu pracuje řada autorizovaných architektů a inženýrů, kteří plní při výběrových řízeních roli zodpovědných zástupců. Firma se tak může účastnit zakázek bez omezení. Já s Dokoupilem svou autorizaci do soutěží přikládáme pouze výjimečně.

Proč tedy trest směřoval na vás dva?

Komora to vysvětlila tím, že jako jednatelé společnosti zodpovídáme za její činnost. Přitom jsme se vůbec nepodíleli na práci na studii, kterou vypracovali naši architekti. I pro naše právníky je proto obtížně pochopitelné, proč se komora architektů soustředila na nás. Ať už ale byl k zodpovědnosti volán kdokoli, stojíme si za tím, že rozhodnutí není správné.

Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města.

Proč podle vás komora nemá pravdu?

V zásadě jde o to, že paragraf profesního a etického řádu, na kterém stavovský soud odůvodnění postavil, říká: „Architekt se vyvaruje situace, při které by při výkonu správní odborné činnosti rozhodoval ve věci, k níž sám pro klienta vypracoval příslušné dokumenty nebo posudek." My si myslíme, že to platí hlavně pro architekty pracující na úřadech nebo u orgánů samosprávy, kde mají rozhodovací pravomoc. Proto, aby svého postavení nezneužili. My jsme ale nevykonávali správní činnost. Zpracovali jsme pro brněnský magistrát prověřovací studii, která se zabývá výpočty možného zatížení území obchodními plochami. Pak sloužila jako podklad pro jeho rozhodování.

Ta čísla jsou tedy daná?

Možné zatížení území obchodními plochami vyplývá z parametrů ploch v územním plánu a nemáte možnost je ovlivňovat. Došel by k nim každý. Celý náš subjektivní vklad ve studii je asi ve třech větách v závěru. Tam po posouzení všech možných dopadů na území uvádíme, že je možné navýšit zátěž o čtrnáct tisíc metrů čtverečních obchodních ploch. Tedy o sedmnáct procent. Na základě studie magistrát rozhodl, že je přípustné postavit obchodní a zábavní centrum Aupark. Závaznost naší práce se tak nedá srovnat třeba s posudkem soudního znalce.

Druhý bod odůvodnění stavovského soudu říká, že jste nepředcházeli možnému střetu zájmů.

Ke střetu zájmů našich klientů, tedy investora Aupark HB Reavis CZ a města Brna jako pořizovatele územní studie, prokazatelně nedošlo. Když město před lety směňovalo pozemky se společností HB Reavis, bylo známé, že záměrem investora je stavba Auparku. Podporu projektu vyjádřili i čelní představitelé města. Veřejný a soukromý zájem byly tedy v souladu, což následně potvrdila úprava části územního plánu. Bylo to čtrnáct měsíců předtím, než jsme získali zakázku na vypracování územní studie. Výkladu komory o možném střetu zájmů proto nerozumíme. Z právního hlediska je těžko pochopitelné, jak máme předcházet něčemu, k čemu nedošlo.

Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města. S územním plánem tedy studie nesouvisí?

Na územním plánu pracujeme od roku 2006 a práce na něm s projektem Aupark ani s prověřovací územní studií vůbec nesouvisí. Potvrdila to i komora architektů, která v dementi ze 17. května uvedla, že zahájení disciplinárního řízení s námi nelze spojovat se souběžnou prací na územní studii Aupark a prací na územním plánu.

Občanská sdružení tvrdí, že díky práci na územním plánu si můžete připravit půdu pro vlastní stavby. Je to pravda?

Představa, že si můžeme něco v územním plánu nachystat, je naivní a vyplývá z neznalosti územně plánovacích procesů. Územní plán není autorské dílo. Pravomoci architekta-urbanisty nejsou velké. Závazné zadání schvaluje městské zastupitelstvo. V případě Brna jsme za tři roky vypracovali tři varianty. Ty se pak projednávají s veřejností a dotčenými orgány. V případě Brna jsme dostali přibližně 2 700 námitek a připomínek, což není na první pohled mnoho, ale pod každou se skrývá až deset dalších bodů. O námitkách pak rozhoduje zastupitelstvo. My předkládáme odborný názor spolu s odborem územního plánování, ale konečné slovo má zastupitelstvo města. Rozhoduje tak o podobě územního plánu.

Takže i když se vám to nelíbí, musíte to akceptovat?

Ano, a pokud by to překročilo hranice naší profesní cti, od zakázky bychom odstoupili. Naštěstí se nám v Brně podařilo nastavit varianty konceptu tak, aby tam nebyly věci, pod které bychom se nepodepsali. Skutečně důležité věci, jako ochrana okolní přírody a hodnot města, přestavba železničního uzlu a základní komunikační síť, jsou ve variantě jedna a dvě společné a potvrdily je krajské zásady územního rozvoje. Situace se však změnila poté, co Nejvyšší správní soud tento týden zásady zrušil. To je ale téma na jiný rozhovor.

Ministerstvo dopravy odkládá přestavbu brněnského železničního uzlu. Zbrzdí to rozvoj města?

Velmi zásadně. Záměrem města je, aby mezi Opuštěnou ulicí a historickým jádrem vznikla nová čtvrť, kde převáží bydlení. Své místo tam mají mít i polyfunkční budovy. Jsou připraveni silní investoři, kteří chtějí takové plány uskutečnit. Čekají ale jasné kroky směřující k zahájení projektu. Zejména k výstavbě potřebné infrastruktury.

Mělo by to vliv i na jiné části města?

Přestavba železničního uzlu ovlivňuje především dostavbu velkého městského okruhu na jihu města. Úsek mezi Heršpickou ulicí a Komárovem se dá ekonomicky udělat jen s přestavbou uzlu. V nové poloze se kolejiště zvedne o šest metrů, což umožní vést městský okruh po terénu pod kolejištěm. Kdyby se stavěl samostatně, musel by vést patnáct metrů vysokou estakádou (vyvýšená silnice na sloupech - poznámka redakce) nad kolejištěm, která by byla několikanásobně dražší.

Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města.

Proč je podle vás nutné postavit nové nádraží v odsunuté poloze?

Železniční uzel se přestavuje hlavně proto, že současné nádraží není průjezdné od severu k jihu. Z jihu od Břeclavi, Vídně nebo Bratislavy přijedete na páté nebo šesté nástupiště a pak vyjíždíte zpět na jih přes Komárov. Teprve pak se vracíte na sever směrem na Přerov. Do roku 1989 to nevadilo, protože před pádem železné opony u Mikulova končil svět. V současnosti je ale Jadransko-baltský koridor pro Brno mimořádně důležitý. A jak může být Brno uzlem na tak významné křižovatce, když se v jednom z hlavních směrů jezdí úvratí? Šťastnou shodou okolností je přestavba relativně snadná tím, že osm set metrů jižně od dnešního osobního nádraží je bývalé nákladní. Vzniklo v 19. století a vozilo se přes něj uhlí z Rosic. Je průjezdné ve všech hlavních směrech. Díky tomu jde nádraží přestavět za provozu v dnešním hlavním nádraží a na území, které patří dráze.

Přestavba nádraží v současné poloze to neumožní?

Přisunutá poloha nemůže zajistit plynulou průjezdnost v Baltsko-jadranském směru. Že tranzitní nákladní doprava jezdí přes Břeclav a Přerov, je v pořádku, aspoň Brno neobtěžuje. Máme ale eminentní zájem, aby mezinárodní dálková osobní doprava jezdila přes Brno, kde se kříží východozápadní a severojižní evropské železniční koridory. A bez přestavby uzlu to bude obtížné.

Koalice pro nádraží v centru navrhuje postavení nádraží v ulici Nové sady. To není schůdné?

Já si práce většiny občanských sdružení vážím a často s nimi spolupracujeme, ale v tomto případě městu škodí. Nejde o rekonstrukce stávajícího nádraží, ale o výstavbu nového nádraží na křižovatce Nové sady, Hybešova. Tato varianta je podle aktualizované studie proveditelnosti asi o pětinu dražší než odsunutá varianta a přitom neplní základní podmínku průjezdnosti. Zkuste si také představit, že budeme stavět nové nádraží na křižovatce ulic Husova, Hybešova a Nové sady za plného provozu. Stavba zablokuje dlouhodobě městskou hromadnou dopravu i život v této části města. Přál bych si, aby se občanská sdružení chovala zodpovědně a dlouhodobě připravovanou přestavbu železničního uzlu neblokovala.

Proti jakým oblastem je nejvíc námitek?

Pro lidi v městských částech nebyl hlavním tématem železniční uzel. Nejbouřlivější diskuze byly na jihu Brna. Hlavně o rozsahu tuřansko-chrlické průmyslové zóny. V Tuřanech jsme absolvovali několik veřejných diskuzí. Byly pozitivní a myslím, že vedly k dobrému výsledku. I díky občanským sdružením, která hodně komunikovala. Zajímavá situace byla v Dolních Heršpicích a Přízřenicích, kde je velký odpor k většímu rozvoji zejména v oblasti průmyslu a komerce, ale i k bydlení v bytových domech.

Architekt Radoslav Kobza je generální ředitel firmy Arch.Design, která stojí za řadou významných brněnských staveb, ale také za přípravou územního plánu města.

Řešily se i proměny centra města?

Historické jádro je stabilizované, předmětem mnoha námitek byla ale nová městská třída, která má spojit náměstí 28. října s křižovatkou ulic Masná-Dornych a odlehčit přetíženému Kolišti. Zkoušeli jsme při práci na konceptu různé varianty, ale nakonec jsme se vrátili k trase podle stávajícího územního plánu. Vypořádání námitek k této komunikaci nebude jednoduché.

V médiích se hodně objevovalo plánované rušení zahrádkářských kolonií.

Není to tak konfliktní, jak to možná na první pohled vypadá. Zahrádkářská komunita je ve skutečnosti celkem malá a mnoho majitelů zahrádek by je navíc rádo využívalo k něčemu jinému. My se nechováme likvidačně, přes polovinu ploch jsme zachovali. A místo víc než půlky vzniknou místa veřejné zeleně, parky a odpočinkové plochy. Zahrádky nabízejí v řadě případů krásná stavební místa na území města. Hlavně pro výstavbu rodinných domů. Mohou tak přispět k zastavení stěhování lidí z města.

Autor: Petra Kozlanská

24.6.2012 VSTUP DO DISKUSE 5
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Výroba - Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení 13 500 Kč

Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: Zájemci nechť se dostaví každé pondělí 9:00 - 10:00 h na kontaktní adresu Cejl 42/109, Brno, , Požadujeme dobrý zdravotní stav. Samostatnost. Spolehlivost., Broušení a montáž kovových dílců a skládání kovových konstrukcí, obsluha strojů. Vyučen v technickém oboru jako zámečník, instalatér, elektromechanik, obráběč kovů, mechanik, nástrojař atd., Místo výkonu práce: Cejl 42/109, Brno, celá ČR, , Souhlas zaměstnavatele se zaměstnavatelskými kartami. Pracoviště: Baukra s r.o., Cejl, č.p. 42, 602 00 Brno 2. Informace: Serhiy Meško, +420 545 241 600.

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 35 000 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři Senior Application Specialist. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem e-mailem., Požadavky:, " Zkušenost s podporou business aplikací, " Zkušenost s SQL, Je vítáno:, " Předchozí praxe v systému SAP či jiném ERP systému (ideálně Infor), - Administrace, údržba, podpora, troubleshooting, " Znalost procesů logistiky, procurementu, financí a obchodu, " Anglický jazyk na komunikativní úrovni, " Vysokoškolské vzdělání v technickém (ideálně IT) oboru, " Znalost francouzského jazyka výhodou, Zaměstnanecké výhody:, 5 dní dovolené navíc, , Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckými kartami. Pracoviště: Global it center, s.r.o., Škrobárenská, č.p. 511, 617 00 Brno 17. Informace: Tereza Mikšíková, .

Výroba - Výroba Montážní dělník 20 000 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: První kontakt e-mailem, telefonicky nebo osobně: Evropská 839, Modřice 664 42; Út 9-10 hod. pro neohlášené, jinak pouze po předchozí tel.domluvě., Jsme rakouská strojírenská firma s dlouholetou tradicí zaměřující se na výrobu automatických nástupních systémů pro kolejová vozidla. , Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, dotované závodní stravování, výhodné mobilní tarify pro rodinu, firemní akce, Krátkodobé zaměstnání., Místo výkonu práce: Evropská 839, Modřice 664 42. Pracoviště: Ife–cr, a.s., Evropská, č.p. 839, 664 42 Modřice. Informace: Klára Bergmanová, +420 731 126 093.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 25 000 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením zdravotní sestra. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt e-mailem kariera@repromeda.cz, Požadované dovednosti , " Zdravotnické vzdělání , " ARIP, " Znalost práce na PC (MS Office), " Komunikativní znalost AJ, další jazyk výhodou, " loajálnost, " spolehlivost, " diskrétnost, " odolnost vůči stresu, " příjemné vystupování, " praxe v IVF výhodou, Poznámka k volnému místu: (náplň práce, popis pozice)., " osobní a telefonická komunikace s pacienty, " asistence lékařům na operačním sále, " asistence lékařům při konzultacích , " odběry krve, " aplikace léků. Pracoviště: Repromeda s.r.o.-studentská, Studentská, č.p. 812, 625 00 Brno 25. Informace: Petra Kůřilová, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Expremiér Bohuslav Sobotka oznámil konec v Poslanecké sněmovně.
AKTUALIZOVÁNO
10

Bohuslav Sobotka končí v politice: Je na čase jít v profesním životě dál

Ilustrační foto
AKTUALIZOVÁNO
5

Střelba v Brně: střelce vyšetřovatelé obvinili, postřelený mladík bojuje o život

Poslední přestávku před finišem ligy kazí fotbalistům Zbrojovky umělka

Brno – Nepříjemnou reprezentační přestávku prožívají brněnští fotbalisté. Za prvé z důvodu nelichotivého umístění, protože předposlední patnáctá příčka neoddiskutovatelně znamená boj o prvoligovou záchranu. Za druhé nebývá zvykem, aby fotbalisté na konci března ještě trénovali na umělé trávě. „To nepamatuji,“ vyhrkl ze sebe brněnský útočník Michal Škoda.

Domácí med a poctivé klobásy. K nákupu na farmářských trzích hraje i živá hudba

Brno /ANKETA/- Poctivé klobásy, domácí med i rybízové víno koupil na farmářském trhu v Medlánkách Pavel Mašek. Chodí na ně pravidelně několikrát ročně. „Všechno, co na trzích koupím, je kvalitní, proto se rád vracím. Prodejci jsou příjemní a navíc potkám své sousedy,“ objasnil.

Dražší parkovné zkrátilo lidem z centra hledání místa ke stání

Brno – Objíždění domova i půl hodiny kvůli hledání parkovacího místa. To je pro Luboše Večeřu, který žije v České ulici, minulost. Po zdražení parkovného v historickém centru města hledá místo ke stání nejdéle deset minut. „Míst je málo, aut moc. Od ledna se ale situace zlepšila, hledáním strávím třetinu času,“ řekl.

ON-LINE: Při výbuchu kralupské chemičky zemřelo šest lidí, nebezpečí nehrozí

/FOTOGALERIE/ Při dnešním výbuchu v areálu chemičky Unipetrol v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí, další dva zranění byli transportováni do nemocnice, jeden z nich letecky. Vinohradská nemocnice v Praze kvůli incidentu aktivovala takzvaný traumaplán. Lidem v okolí chemičky žádné nebezpečí nehrozí. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT