O Vánocích má nejvíc práce a „Pánubohu do oken“ se dívá i svým hvězdářským dalekohledem. Kněžské roucho si však do sprchy nenosí. O biskupskou hodnost navíc nikdy neusiloval a ani po ní netoužil. Přesto je Vojtěch Cikrle brněnským biskupem již osmnáct let. V obsáhlém předvánočním rozhovoru pro Deník Rovnost vzkazuje čtenářům sváteční poselství. „Přeji lidem, aby spolu s mudrci zahlédli hvězdu, která prozáří jakoukoliv temnotu,“ říká Cikrle.

Už za čtyři dny tady bude Štědrý den. Jak prožije vánoční svátky hlava brněnské diecéze?
Určitě jinak než většina lidí. Prožiji je totiž většinou pracovně. Stejně jako ostatní církevní svátky.

O čem budete mluvit v letošním půlnočním kázání?
O tom, co může znamenat narození Ježíše Krista pro každého z nás. Konkrétní věty si však nechám pro ty, kteří přijdou na půlnoční mši.

Na co myslíte, když sloužíte mši?
Myslím na to, co při ní dělám. Tedy, že jednám v osobě Ježíše Krista.

Zbude vám o Vánocích dostatek času na setkání s rodinou?
Z nejbližší rodiny mi zůstal už jen bratr, ale mám mnoho bratranců a sestřenic a celkem pravidelně se setkáváme. Nejen o Vánocích.

Vypadá to, že Štědrý den bude takzvaně na blátě. Jak si podle vás mohou lidé nedostatek sněhové nadílky vynahradit a vytvořit si vánoční atmosféru?
Sníh není k vánoční atmosféře nezbytný. Myslím, že pomůže třeba to, když na sebe lidé budou hodnější a ohleduplnější.

V souvislosti s Vánoci se mluví o úpadku tradice, o předvánočním shonu a komercializaci duchovních svátků. Vidíte to také tak černě?
Někteří lidé chtějí o Vánocích prožít něco víc než jen několik dnů volna. Ale pro jiné je důležité právě jen to volno. Podle toho se pak odvíjí základní pohled lidí na tyto svátky. Do budoucna to však rozhodně nijak černě nevidím.

Jaký je Váš recept na „šťastné a veselé“ Vánoce?
Vědět, že „nám, nám narodil se“, jak zpíváme v naší nejznámější koledě.

Moc lidí už dnes neví, jaká je vlastně historie vánočních svátků. Narodil se Ježíš skutečně čtyřiadvacátého prosince roku nula?
Rok nula ve skutečnosti neexistuje. Ježíš se narodil pravděpodobně několik let před začátkem počítání našeho letopočtu. Stejně tak je nejisté i datum 25. prosince. Před několika málo roky ovšem jeden Žid, docent jeruzalémské univerzity, na základě srovnání údajů Bible a nedávno objevených a zpracovaných svitků z izraelského Kumránu upřesnil chronologii událostí, které předcházely narození Ježíše. Na jejich základě stanovil datum jeho narození kolem 25. prosince. Je to sice zajímavé, ale pro prožití Vánoc ne moc důležité.

Někteří lidé v Česku se bouří proti zavádění amerických a západoevropských tradic do české kultury. Signatáři petice Zachraňte Ježíška například vyzdvihují Ježíška před Santa Clausem. Myslíte, že se takovými aktivitami dá magická atmosféra Vánoc znovu přivolat?
O peticích proti Santa Clausovi nevím. Z pohledu věřícího člověka není magická atmosféra, o které mluvíte, tak důležitá. Důležité je vědět, proč vlastně Vánoce slavíme. Hlavním poselstvím Vánoc je podle mě to, že Bůh má rád lidi.

A kdo je to Santa Claus? Je to jen nástroj komerce?
Santa Claus je vlastně svatý Mikuláš, tedy štědrý a sociálně cítící biskup z města Myry v dnešním Turecku, který žil ve třetím století. Byl patronem námořníků. Kromě jiných zemí byl velmi populární například v Holandsku, což byla koloniální velmoc. Chodil tam spolu s andělem a černým sluhou a rozděloval dětem dárky. Je zajímavé, že v našem regionu se z černého sluhy stal čert. Holanďané se pak podíleli na zakládání amerického města New York a tuto tradici tak přivezli i za oceán. Nástrojem komerce se stal Santa Claus až později.

Odkud vůbec pochází tradice, že dárky nosí Ježíšek?
Kolem roku 1535 zrušil Martin Luther hry, které vycházely z tradice svatého Mikuláše. A namísto toho začal přicházet s dary Ježíšek.

Jaký je symbolický význam vánočního obdarovávání?
Bůh nám dal to nejcennější co měl: svého syna. A my se z toho radujeme a snažíme se ho štědrostí i trochu napodobit.

Hodně lidí si dnes myslí, že náboženství je už překonaná a zaostalá věc, protože věda původ světa logicky zdůvodnila. Jak byste na taková slova reagoval?
Například tím, že je mnoho vrcholných vědců, kteří jsou zároveň hluboce věřícími lidmi. Tvrzení, že je náboženství zpátečnické, jsem často slýchal ve škole. Není to ale pravda. V minulosti bylo někdy pokušením náboženství stát se vědou, nyní je zase pokušením vědy stát se náboženstvím. Osobně jsem přesvědčený, že mezi vědou a náboženstvím není rozpor.

Jak podle Vás vypadá nebe a peklo?
Jednou jsem na toto téma četl krátký příběh. Jeden poutník měl ve vidění možnost nahlédnout do pekla. Viděl tam slavnostně prostřený stůl plný jídla a lahůdek. Ti, kteří seděli okolo, drželi v ruce vidličky a nože několik metrů dlouhé. Jídlo lákavě leželo před nimi, ale oni nemohli dostat do úst ani sousto. Zuřili, nadávali, hladověli. Potom poutník nahlédl do nebe. A viděl úplně stejnou situaci. Stejné jídlo, stejné vidličky a nože, ale lidem se zde evidentně líbilo. Ti na jedné straně stolu používali své příbory, aby dali najíst těm, kteří seděli naproti, a naopak.Toto řešení je okamžitě napadlo, protože byli zvyklí pomáhat druhým už na zemi.

Musí být člověk křesťanem a věřit v Ježíše, aby byl „dobrým člověkem“?
Nemusí. Přesto si myslím, že lidé, kteří usilují o hodnoty, jež z nich dělají „dobré lidi“ usilují o stejné věci jako ti, kteří žijí nábožensky.
Ježíš je považován za symbol, zhmotnění ideálu, ke kterému by se měl křesťan alespoň přiblížit. Symbolem čeho je Ježíš podle vás?
Lásky, odpuštění, smíření, hodnoty lidského života.

Kdy jste začal přemýšlet o existenci Boha?
Vyrůstal jsem v prostředí plném víry, ale osobní víru opřenou o existenci Boha jsem objevil jako velkou hodnotu až mezi lidmi, pro které to žádná hodnota nebyla. V té době jsem pracoval ve slévárně a bylo mi kolem sedmnácti let.

Pojďme teď od náboženství k více světským věcem. Jaký je nejhezčí dárek, který jste kdy dostal, a čím rád obdarováváte vaše blízké?
Nejhezčím dárkem byl tatínek, když se jako politický vězeň vrátil domů právě před Vánocemi po jedenácti letech komunistického vězení a svátky jsme prožili jako rodina opět pohromadě. Lidi kolem sebe obdarovávám maličkostmi, jejichž finanční hodnota je zanedbatelná a stávají se tak jen symbolem mé vděčnosti.

Děláte práci, u které si málokdo umí představit, co vlastně obnáší. V čem tedy práce biskupa spočívá? Myslíte, že můžete ve vyšší funkci třeba pomoci více lidem?
Těžiště práce biskupa je nést odpovědnost za určitou část církve a starat se o ni. Vyšší funkce přináší povinnost pečovat mimo jiné i o další církevní organizace, například o Charitu, které mohou pomáhat lidem na celém světě lepším způsobem než jednotlivci nebo farnosti.

Co vás přimělo stát se biskupem?
Nestal jsem se jím sám, protože biskupa jmenuje papež. O tuto službu jsem nikdy neusiloval ani po ní netoužil.

Jak a kdy biskupská funkce vznikla?
Služba biskupa vznikla tak, že Ježíš do ní vybral a pověřil dvanáct apoštolů. A ti zase k této službě pověřovali další.

Cítíte se být pokračovatelem apoštolů?
Ano. Cítím, že jsem pomyslně přejal štafetový kolík.

I biskup musí relaxovat. Sundáváte někdy svoje kněžské roucho a měníte jej třeba za tepláky či rifle?
Kdybych řekl, že v nich chodím i pod sprchu, právem byste tomu nevěřila. V kněžském rouchu prostě chodím k oltáři. Když jdu do lesa, tak roucho sundám a řada přijde právě ty rifle.

Zabýváte se také astronomií a máte i vlastní dalekohled. Na co se nejraději díváte?
V astronomii jsem amatér, který se zajímá o všechno, co je s touto vědní disciplínou spojené. Občas mě někdo pozve, abych se podíval nějakým lepším dalekohledem. Sám mám totiž jen triedr. Pokud to jde, sleduji v tomto oboru články a zprávy, a téměř každý den se podívám na internetu v kolonce „oblíbené“ na astronomický snímek dne.

Věříte i astrologii? Co soudíte o magii a okultních praktikách? Nepopírají podle vás náboženství?
V astrologii nevěřím a magii a okultní praktiky považuji za náboženství naruby.

Jaký je váš názor na současného papeže Benedikta XVI.? Setkal jste se s ním někdy?
Jsem rád, že je papežem právě on. Je to člověk s velkými vědomostmi, lidským i teologickým rozhledem a citem. Osobně jsem se s ním několikrát setkal, než se stal papežem, a několikrát i po jeho zvolení.

Jaký je váš názor na antikoncepci a potraty? Měly by být legální?
Můj názor na ně zůstává neměnný. Považuji je za špatné řešení problémů. A věřím, že to takto bude chápat stále více lidí.

Co byste přál lidem k Vánocům?
Aby spolu s mudrci zahlédli hvězdu, která prozáří jakoukoliv temnotu.