Člověkem, který ví v současnosti o takzvané kauze Kuřim nejvíce podrobností, je soudce Pavel Göth. Jako předseda senátu brněnského krajského soudu dostal tento případ na stůl. „Nevybral jsem si ho. Přidělili mi ho,“ říká soudce v rozhovoru pro brněnský Deník Rovnost.
Vyšetřování kauzy Kuřim trvalo bezmála rok. Sledoval jste ji tehdy jako nezúčastněný člověk, kterého případ týrání dvou dětí zajímal?
Přiznám se, že pouze velmi okrajově. Vlastně jsem jen věděl, že takový případ existuje. Jinak se snažím plně věnovat pouze svým vlastním trestním věcem, takže jsem kuřimskou kauzu začal důsledně studovat až po podání obžaloby.


Předpokládal jste, že zrovna vy dostanete kauzu na stůl?

Soudci si jednotlivé kauzy nevybírají. Existuje systém rozvrhu práce. To znamená, že věci chodí na soud průběžně a jsou přidělované jednotlivým soudcům. Mezi soudci se tomuto systému říká kolečko. To, že jsem kuřimskou kauzu dostal právě já, je tedy důsledek právě tohoto systému. Případ mohl dostat klidně jiný soudce.


Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že „Kuřim“ soudíte vy?

Kauza byla od začátku mediálně sledovaná. Takže jsem byl zvědavý, který soudce ji dostane na starosti. To mě zajímalo už tehdy, když případ putoval na krajský soud. Nakonec jsem to byl já.

Spis má přes sedm tisíc stran. Jak dlouho jste jej studoval?
Od podání obžaloby až po nařízení hlavního líčení to byly zhruba dva týdny pečlivého studia spisového materiálu a dokumentů.


Přestože obžaloba i obhajoba trvala na tom, aby soud projednával kauzu neveřejně, rozhodl senát o opaku. Jaký byl důvod?

Nejde jen o mé rozhodnutí. Byl to verdikt tříčlenného senátu. Museli jsme přihlédnout k zájmům obou nezletilých chlapců. Pohlíželi jsme také na dosavadní průběh přípravného řízení ještě před podáním obžaloby. Dospěli jsme k rozumnému kompromisu: rozhodli jsme o tom, že jednání veřejné bude. Neveřejná byla jen jedna pasáž. A sice promítání záběrů ze zabavených videokazet při domovní prohlídce, na kterých bylo přímo týrání chlapců.


Znamená to, že nic horšího už by se lidé nemohli dozvědět?

Od počátku jsme nevěděli o ničem závadném, kvůli čemu by měl být proces neveřejný. Všechny skutečnosti, které tvoří jádro kuřimské kauzy, už navíc lidé znali. Nová informace spočívala jen v úplném znění obžaloby. Na světlo se totiž dostala spousta informací a soud vlastně nemohl ani nic víc škodlivého zveřejnit.


A co kdyby se senát usnesl na neveřejném líčení?

Počítali jsme i s tímto problematickým momentem. Pokud by byl proces neveřejný, došlo by jen k další těžko odůvodnitelné tabuizaci celého případu. Zveřejnění případu považuji spíše za prospěšné.


Obhájci obžalovaných ovšem stále tvrdí, že medializace případu je spíše na škodu.

Je to svým způsobem trochu protichůdné tvrzení. Podle oficiálních zjištění to byla právě obhajoba některých obžalovaných, která spolupracovala s médii. Prezentovala některá zjištění při vyšetřování a podstatu případu. Z jejich strany to byl navíc jen návrh, aby bylo jednání neveřejné. Posoudili jsme ho a vyhodnotili: proces je veřejný.


Do soudní síně jste pozval na šest desítek svědků a znalců. Je to velké množství lidí, ale všichni chodí přesně podle rozpisu.

Z velké části už všichni svědci vypovídali v přípravném řízení. Jen část z nich navrhla dodatečně obhajoba a státní zástupkyně. Je pravda, že docházka svědků je vzorná. Zřejmě to bude i kvůli obrovskému zájmu médií. Takové kvantum svědků jsme však museli vyslechnout už kvůli tomu, že na nich trvala obhajoba a obžalovaní. Pokud by totiž souhlasili, mohli jsme některé svědecké výpovědi pouze přečíst ze spisu.


Hlavní oběti Ondřej s Jakubem k soudu nepřišli. Jejich výslech nebyl podle vás nutný?

U některých svědků, kteří jsou mladší než patnáct let, hrozí při výslechu psychické utrpení. Museli by si totiž vzpomenout na drastické chvíle. Takové svědky zveme jen v mimořádných případech. Výslech chlapců udělala policie i za přítomnosti obhájců a státní zástupkyně. Respektovali jsme také znalecké posudky, v nichž znalci upozornili na riziko dalšího oživování prožitků týrání bratrů. To by mělo negativní dopad na jejich zdravotní stav. Trestní řád s touto situací moudře počítá, takže nepřipadalo v úvahu, abychom děti volali a vyslýchali je v soudní síni, kde vládne napjatá atmosféra.


Co Josef Škrla? Jeho jméno padlo v soudní síni několikrát. Uvažujete o tom, že byste si ho jako svědka pozval?

Josef Škrla vůbec nefiguruje ve spise kauzy Kuřim. Jeho jméno je jen jakýsi mediální obraz. Nikdo ho nevyslechl ani v přípravném řízení. Navíc je dlouhodobě na území České republiky nezvěstný. Opakované pátrání policie je neúspěšné. Podle některých informací, které zazněly i v hlavním líčení, se Josef Škrla zdržuje na neznámém místě v zahraničí. Neví se ani kde. Z důkazů, které soud má, zatím ani nevyplývá, že by měl souvislost s trestnou činností šesti obžalovaných.


Zajímavou svědkyní je Lucie Turková. Ta předvedla při výslechu veletoč. Před lety tvrdila, že ji manžel Jan Turek týrá, u soudu tvrdila opak.

Jakmile něco takového nastane, musí se soud ptát na příčinu změny ve výpovědi. Pak záleží na svědkovi, jak obrat vysvětlí, čím jej obhájí nebo neobhájí. Věrohodnost svědka pak zhodnotí zase senát. Ten vyvodí závěr, které z výpovědí věří a které ne. Musí však jít o rozpory ve výpovědi ve stejné trestní věci. Lucie Turková v této věci podala obsahově stále stejné vyjádření, čili jsme ji nemuseli konfrontovat s její původní a eventuálně diametrálně odlišnou výpovědí. Jak budeme hodnotit její výpověď ve vzta〜hu k ostatním důkazům a jiným svědkům, to je otázka předčasná. Zabývat se jí bude senát při závěrečné poradě před vyhlášením rozsudku.


Protichůdné byly i posudky na Barboru Škrlovou. Zatímco jeden o ní hovořil jako o ženě hrající obstojně roli dítěte, druhý tvrdil, že Škrlová je oběť.

Předpokládali jsme, že posudek obhajoby bude zcela jiný než ten původní. Jinak by totiž obhajoba s jiným posudkem ani nepřišla. Závěry posudku obhajoby navíc vedly soud k tomu, aby si nechal zpracovat ještě jeden posudek. Zcela nový. Ten by měl rozpory mezi původními posudky vyjasnit. Barboru Škrlovou tak vyšetří znalecký ústav.


Jak se dělá revizní posudek? Škrlovou vyšetří konzilium odborníků?

Neoslovili jsme znalce, ale znalecký ústav. Prostřednictvím svých znaleckých kapacit a osobností udělá nové zdravotní vyšetření z oboru psychiatrie a psychologie. Požadujeme i znalce na obor neurologie a sexuologie. Posudek pak bude naprosto komplexní.


Vaším dalším případem je i kauza Jiřího Adama. Muže, který týral dospělé ženy pod rouškou náboženství a odštěpku Hnutí Grálu. Považujete se za odborníka na sekty?

Média případ Adam a kauzu Kuřim spojují s tím, že oba případy souvisejí s Hnutím Grálu. Specializace na sektářství a kulty u soudů neexistuje. To, že jsem dostal na starosti také kauzu pana Adama, je důsledkem onoho „kolečka“, o kterém jsem mluvil. Je to jen shoda náhod, že stejný senát řeší věc principiálně obdobnou.


Rozdíl je snad jen v tom, že kauza Adam uvízla na mrtvém bodě.

V tomto případě jsme museli angažovat znalce, kteří měli přezkoumat, zda je obžalovaný kvůli zdraví schopen podrobit se hlavnímu líčení. Posudek je hotový, a jakmile ho za několik dní prostuduji, budu vědět, jestli nařídím hlavní líčení, či bude­li soud muset postupovat jinak.


Kauzy, které řešíte, nejsou jednoduché. Jsou to časově namáhavé případy. Umíte relaxovat?

Každý spis je jiný. Jeden je nepříjemný objemem, druhý je právně složitý a zabere hodně úvah. Nejde to srovnávat. Odpočívám stejně jako jiní lidé. Poté, co zvládnu své povinnosti, můžu uvažovat o nějakém odpočinku. Musím říct, že ho moc není. Jedna kauza totiž střídá druhou.


Jak tedy filtrujete hlavu od myšlenek upírajících se na spisy a složité kauzy?

Kombinací manuální práce, sportu i pasivního odpočinku.


Buďte konkrétní.
To ze mě nedostanete. Rád bych se ve svém vyjádření omezil pouze na komentář k trestnímu řízení. Nechci se totiž zviditelňovat.