Bezdozvuková místnost je úplně zvukově izolovaná od okolí. To ale není její unikum. „Tato akustická laboratoř zcela pohlcuje zvuk, který uvnitř ní vzniká, není tu tak žádná ozvěna, protože se zvuk od stěn díky pohlcování neodráží. Jde o nejtišší místo v České republice,“ říká Bohumír Strnadel z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Ostravští vědci se na návrhu laboratoře podíleli.

Přirozený hluk v místnosti je minus pět decibelů, přičemž světový rekord je minus dvacet. „Stupnice decibelů je stanovená podle lidského ucha, proto mohou hodnoty hluku jít i do minusu. Lidé si hlučnost strojů a různých výrobků neuvědomují, přitom hluk může být i nebezpečný a způsobovat neurózy nebo špatný spánek a další nepříjemnosti,“ vysvětluje Strnadel.

Bezdozvuková místnost
∙ Honeywell ji v Brně otevřel před týdnem.
∙ Jde o nejtišší místnost v České republice.
∙ Má rozměry 5 x 5 x 3 metry.
∙ Ticho a neexistenci ozvěny zajišťuje dvojité opláštění a 10 000 klínů.

Zvláštního ticha si v místnosti všimne návštěvník i bez upozornění poté, co zaklapnou dveře. Každý zvuk v ní totiž velmi rychle utichá a pokud někdo mluví a posluchač je k němu zády, prakticky nic neslyší. Ticho a neexistující ozvěna vytváří zvláštní tlak na uši, na který není běžný návštěvník zvyklý. Některým lidem se prý může v takovéto místnosti i dělat špatně.

Podle Strnadela je laboratoř bez ozvěn nutná pro výzkum, jak ztišit různé přístroje a zařízení. „Pro jejich měření totiž potřebujeme takzvané čisté akustické pole, abychom rozpoznali hluk, který přístroje dělají. V běžném prostředí měření kazí šum na pozadí," uvádí.

Místnost má z vnějšku metr a půl silné stěny a dva pláště, uvnitř je vyložena klíny z keramické vaty, které jsou na všech stěnách, stropu i podlaze. V laboratoři se proto chodí po kovové mřížce nad podlahou. „Klínů je celkem deset tisíc a jsou řezané vodním paprskem a všechny jsme je ručně potahovali látkou. Aby byla místnost přesná, rozhodují nejmenší detaily a jakákoliv odchylka by narušila měření," komentuje Strnadel.

Garantem laboratoře je v Honeywellu Václav Prajzner. „Bezdozvuková místnost je univerzální, abychom v ní mohli měřit skoro cokoliv. Dá se do ní přivést i voda. Například její trubky jsme ale museli také izolovat, aby ani ony nepřenášeli do místnosti žádný hluk z vnějšku," vykládá.

Honeywell plánuje v nové laboratoři testovat například ultrazvukové zvlhčovače, aktuátory, kapalinové a plynové ventily, ventilátory nebo chrániče sluchu.

Podle generálního ředitele Honeywellu Jiřího Tomíčka není náhoda, že bezdozvuková místnost vznikla zrovna v Brně. „Místní výzkumné centrum je jedním ze čtyř světových inovačních hubů, které Honeywell má. Další jsou v Indii, Číně a Mexiku. Pracuje tu přes 1800 vědců a inženýrů ze sedmadvaceti zemí světa a pochází odsud 101 patentů a dalších 193 ještě čeká na schválení," informuje o důvodech Tomíček.

V Brně Honeywell provádí výzkum například v letectví, dopravních systémech nebo technologiích pro domácnost a budovy. Brno si firma pro své inovační centrum vybrala také z důvodu vysokého počtu vysokých škol a jejich studentů.