Rostoucí hrozba atomové války proměnila na počátku šedesátých let minulého století i krajinu jižní Moravy. V jeskyni Výpustek nedaleko Křtin na Blanensku postavila armáda protiatomový kryt a záložní velitelství pro 250 důstojníků. Původní vzhled jeskyně však narušili vojáci už za první republiky. Skladovali v ní munici. A později tam nacisté za druhé světové války přesunuli továrnu na výrobu motorů. Teď je jeskyně součástí přírodní rezervace U Výpustku, kterou popisuje další díl seriálu Deníku Rovnost Přírodní klenoty jižní Moravy.Výpustek je v literatuře nejstarší známou jeskyní v republice. První zmínky o něm pocházejí z počátku sedmnáctého století. „Podle písemných zpráv v té době místní jeskyni znali a prováděli tam návštěvníky. Už tehdy lidem muselo být známé i velké bohatství kostí, které ukrývaly jeskynní usazeniny," uvádí v knize Výpustek, bájná jeskyně u Křtin paleontolog a geolog Rudolf Musil.

Právě množství kostí přivádělo v sedmnáctém století do jeskyně lékaře z celé střední Evropy. „Tehdy se věřilo na bájný roh jednorožce, který vyléčí všechny nemoci. Víra v jednorožce byla neotřesitelná. Lékaři se jeho roh vydávali hledat právě do Výpustku bohatého na kosti. Ve skutečnosti šlo většinou o kly mamutů nebo fosilní zuby," upřesňuje paleontolog a geolog.

Prvním velkým zásahem byla kromě předchozích výzkumů jeskyňářů a paleontologů těžba fosfátů po první světové válce. Zničila většinu usazenin se všemi dalšími možnými archeologickými a paleontologickými nálezy. A od roku 1938 skladovali v jeskyni munici vojáci. „Vystříleli skalní pilíře, zarovnali povrch a zazdili všechny boční chodby," uvádí Musil.

V roce 1939 obsadili Výpustek Němci. Po druhé světové válce po nich zůstala v jeskyni spoušť. „Němci upravili podzemí pro továrnu na součástky do leteckých motorů, která původně fungovala v brněnské Líšni. V jeskyni pracovalo ve dvanáctihodinových směnách až patnáct set dělníků, hlavně mladých děvčat. Před koncem války vyhodilo vedení továrnu do povětří a uprchlo," píše odborník.

Nakrátko se pak do Výpustku vrátili jeskyňáři. Než kolem roku 1960 zabavila jeskyni Československá lidová armáda a zřídila tam tajný protiatomový kryt. Šlo o přibližně dvě stě metrů dlouhou chodbu s polní nemocnicí, vlastním energetickým zdrojem, záchody, s dekontaminační komorou, se zásobami pro přežití a s telefonním i dálnopisným spojením. Byl to přísně utajený areál. „Že místo používá armáda se nedalo přehlédnout. Už kvůli vojákům místní posádky. Většina lidí v okolí ale myslela, že je tam sklad munice. Vzhledem k nedaleké výrobě v Adastu Adamov," říká Petr Švenda z křtinského městského úřadu.

Správce Výpustku Robert Dvořáček dodává, že Výpustek sloužil české armádě i po roce 1993. „Po vstupu do NATO armáda podzemí modernizovala a udržovala ve stálé pohotovosti," doplňuje Dvořáček.

Vojáci přestali podzemí používat v lednu 2002. „I teď je kryt plně funkční a při chemické nebo jaderné havárii může ochránit až pět set lidí," poznamenává správce.

Výpustek převzala Správa jeskyní České republiky a od roku 2008 jej zpřístupnila. „O Výpustek je mezi lidmi velký zájem. Je tam něco jiného než v ostatních jeskyních Moravského krasu. Člověk tam vidí, jak jsou lidé schopní přírodu měnit a ničit. Na druhou stranu krápníková výzdoba se teď pomalu začíná znovu zakládat i v místech, která lidé narušili," říká vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Jeskyni oživuje i pravidelný kulturní program. „Ve Výpustku hrajeme už třetí rok, většinou o letních prázdninách. Je to jiné než v křtinském společenském sále. Už kvůli osvětlení a akustice," podotýká Martin Vojáček z divadelního ochotnického sdružení Křový. To se bude podílet i na mikulášském programu v jeskyni, který je připravený na tuto sobotu a neděli.

Po listopadové revoluci se do jeskyně vrátili také jeskyňáři. „V roce 2007 se podařilo znovu objevit takzvaný Salmův Výpustek, který se v minulosti několikrát zřítil. A letos v lednu jsme se prokopali do dvanáct metrů vysokého dómu s krásnou výzdobou. Dostal jméno Janin dóm," popisuje dlouholetý člen speleologické skupiny Křtinské údolí Miroslav Kubeš. Podle něho se dá předpokládat, že Výpustek ukrývá ještě další chodby a dómy. „Marně hledáme například takzvaný Urbánkův Výpustek, o němž se zmiňují prameny," uzavírá jeskyňář.

U Výpustku

Forma ochrany: přírodní rezervace

Vyhlášeno: 11. července 1977

Rozloha: 21,43 hektaru

Jak se tam dostat: Rezervace leží v Křtinském údolí u Křtin na Blanensku. Jeskyně Výpustek se nachází hned u silnice vedoucí od Adamova. K jeskyni vede červená turistická trasa od Babic nad Svitavou.

Důvod ochrany: Jeskynní systém se zpřístupněnou jeskyní Výpustek, skalní ostroh s ponorem Křtinského potoka, vzácné druhy rostlin a živočichů, nejmohutnější smrk ztepilý v celém Moravském krasu.

Mapa: turistická mapa Klubu českých turistů číslo 86

Správce jeskyně Výpustek Robert Dvořáček v ní působí od roku 1972. Vzpomíná:

V okolí krytu hlídali vojáci

O fungování protiatomového krytu v jeskyni Výpustek u Křtin na Blanensku mělo před listopadovou revolucí povědomí jen několik velitelů tehdejší Československé lidové armády a vojáků. Rodák z Petřkovic, devětapadesátiletý Robert Dvořáček byl jeden z nich. Teď je správce jeskyně Výpustek.

Jak jste se do Výpustku jako voják z povolání dostal?

Po střední škole v roce 1972 jsem do lokality narukoval k základní vojenské službě. Po dvou letech mi velitel nabídl, jestli nechci zůstat jako voják z povolání. Měl jsem na starost energetiku, protože jsem předtím vystudoval střední elektrotechnickou školu.

Na stavění protiatomového krytu v šedesátých letech jste se tedy nepodílel.

Ne, přišel jsem, když už byl kryt postavený. Nicméně jsem pomáhal při jeho modernizaci v dalších letech. Vojáci základní služby do podzemí nesměli. Měli na starost stráž v okolí krytu a údržbu venkovních zařízení.

Jak přísně bylo podzemí jeskyně utajené?

Šlo o objekt takzvané přísně tajné zvláštní důležitosti. O skutečném vybavení vědělo kromě vojáků z povolání u tohoto útvaru jen omezené množství lidí z velení armády. Areál byl zabezpečený plotem a elektronickým systémem. Hlídali jej vojáci. Naštěstí protiatomový kryt ke svému účelu nikdy nesloužil.

Tušili lidé z nedalekých Křtin, že je nedaleko kryt?

Obyvatelé z okolí samozřejmě věděli, že v místě funguje vojenský útvar. Stejně tak, že místo je přísně hlídané a není radno se k němu přibližovat. O tom, co přesně jeskyně skrývá, ovšem nevěděli vůbec nic.

Došlo někdy k nějakému konfliktu mezi lidmi z okolí a stráží krytu?

Vojáci občas zadrželi někoho, kdo se v okolí jeskyně potloukal. Většinou se tam lidé ocitli omylem při lesní procházce.

Jak dlouho jste v krytu jako voják pracoval?

Armáda přestala kryt používat až po listopadové revoluci, po roce 2000. Předala jej v té době Správě jeskyní České republiky. V té době mě armáda požádala, abych v jeskyni zůstal jako její správce. Aby díky mým znalostem nedošlo k devastaci krytu jako tomu bylo u mnoha jiných opuštěných vojenských objektů.

Baví vás víc práce správce jeskyně nebo vojáka?

Nynější práce se pro mne stala koníčkem. Znám ve Výpustku doslova každý kámen. Klidně tam trávím i deset hodin denně.

V šedesátých letech minulého století zabavila Výpustek armáda a zřídila v něm protiatomový kryt. Vojáci přestali podzemí používat v lednu 2002. Správa jeskyní pak Výpustek zpřístupnila, konají se v něm i různé kulturní akce.Za války zasypali dóm dělníci. Sutí

Reliéf na stropě a stěnách připomíná škrapy. Odtud získal Škrapový dómek své jméno. Jde o jednu ze zajímavých částí jeskyně Výpustek u Křtin na Blanensku. „Jeskyňáři jej znovuobjevili v roce 2004. Přístupová chodba byla zcela zaplněná sutí a kameny. Dělníci si chtěli usnadnit práci, aby nemuseli materiál vynášet, když jeskyni za druhé světové války předělávali na podzemní továrnu," vysvětluje Zdeněk Cihlář ze speleologické skupiny Křtinské údolí. Od roku 2010 je Škrapový dómek přístupný pro zájemce jako součást prohlídkové trasy.

V šedesátých letech minulého století zabavila Výpustek armáda a zřídila v něm protiatomový kryt. Vojáci přestali podzemí používat v lednu 2002. Správa jeskyní pak Výpustek zpřístupnila, konají se v něm i různé kulturní akce.Spekulace: jeskyně skrývá velké jezero

Důležitou součástí jeskyně Výpustek je i takzvaná Babická chodba. Jeskyňáři v ní bádali krátce i po druhé světové válce, než Výpustek zabrala Československá lidová armáda. „Dochovaly se ještě předválečné zprávy, že se za Babickou chodbou měla nacházet další dlouhá chodba s obrovským podzemním jezerem. Dodnes je ale jeskyňáři neobjevili. Jsem skeptický k tomu, že vůbec existuje," podotýká člen speleologické skupiny Křtinské údolí Miroslav Kubeš. Babická chodba ústí do další zajímavé prostory, takzvaného Salmova Výpustku.

V šedesátých letech minulého století zabavila Výpustek armáda a zřídila v něm protiatomový kryt. Vojáci přestali podzemí používat v lednu 2002. Správa jeskyní pak Výpustek zpřístupnila, konají se v něm i různé kulturní akce.Salmův Výpustek si uchoval výzdobu

Salmův Výpustek získal jméno podle hraběte Hugo Františka Salma, velkého moravského přírodovědce a mecenáše, který jeskyni Výpustek zkoumal v devatenáctém století. „Salmův Výpustek objevili v roce 1923 při těžbě fosfátových hlín. Opakovaně jej však zasypávaly sutě. Jeskyňáři jej znovuobjevili na několik etap v letech 1950, 1992 a 2007. Díky opakovaným zásypům je Salmův Výpustek jednou z posledních částí jeskyně, kde se krápníková výzdoba dochovala v plné kráse," uvádí Zdeněk Cihlář ze speleologické skupiny Křtinské údolí.