Bohumil Dočekal, Doc.RNDr. CSc., 1950, Brno

Naděžda Chalupová, 1945, Brno

Miloslav Pantlík, 1945, Brno

Vejmělková Marie, 1935

Pišný Marek, 1987, Brno

Marie Robotková, 1931, Brno

Děkujeme Pohřebním a hřbitovním službám města Brna za poskytnutí informací.