10. července 2013

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna:

12.30 Doc. Ing. Stanislav Andrlík CSc. (1920) - Brno