Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 10. srpna 2015:

11.30 Zdeněk Meluzín (1927) – Brno,

12.00 Marie Novotná (1935) – Znojmo,

12.30 Věra Killingerová (1927) – Brno,

13.15 Miloslav Tomeček (1944) – Brno,

14.00 Eva Tříletá (1936) – Brno,

14.45 MUDr. Jitka Kozmíková (1958) – Brno

Různé obřady 10. srpna 2015:

15.00 Libuše Samková (1925) – Brno, rozl. OS ÚH Brno, Vídeňská ul.