Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 14. listopadu 2014:

9.00 Jan Rott (1943) – Brno,

10.00 Josef Brodský (1928) – Brno,

10.30 Emil Žádník (1939) – Brno,

11.30 Jaromíra Bartuňková (1922) – Brno,

13.15 Ing. Oldřich Křivonožka (1927) – Brno,

14.00 Karel Sojka (1947) – Brno,

15.30 Alena Hořicová (1949) – Brno,

16.15 Luboš Musil (1936) – Brno

Různé obřady 14. listopadu 2014:

13.00 PhDr. Josef Trávníček (1970) – Brno, rozl. kostel Líšeň, pohřeb hřbitov Líšeň