Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 18. listopadu 2016:
9.00 doc. Ing. Vladimír Repa, CSc. (1931) – Brno,
9.30 František Türek (1944) – Brno,
12.30 Marie Sedláková (1932) – Zastávka,
13.15 Božena Zimová (1940) – Troskotovice