Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 31. července 2015:

9.30 Ing. Milan Řezáč (1940) – Brno,

10.00 Milada Špičková (1927) – Brno,

10.30 Libuše Večeřová (1922) – Brno,

11.00 Miloslava Kreiplová (1928) – Zastávka,

12.30 Jarmila Hladíková (1953) – Brno,

13.15 Jaromír Nečas (1922) – Brno,

14.45 JUDr. Pavel Soukop (1947) – Žďár nad Sázavou,

15.30 Bohumil Kotačka (1915) – Veverské Knínice