Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 5. dubna 2013:

9.30 Ludvík Vichr (1932) – Čelistná,

10.30 Božena Schořová (1935) – Šlapanice,

11.00 Alena Pelikánová (1938) – Brno,

11.30 Jiří Hofman (1943) – Brno,

12.00 Helena Farská (1920) – Brno,

12.30 Blažena Burianová (1927) – Krokočín,

14.00 Květoslava Poláčková (1923) – Brno,

14.45 Jana Veselá (1945) – Brno,

15.30 Lubomír Segěťa (1952) – Brno,

17.00 Anna Procházková (1932) – Brno

Různé obřady 5. dubna 2013:

11.00 Květoslava Misáková (1921) – Brno, rozl. kostel čsl. hus. Židenice, Karáskovo nám.,

12.00 Ing. Otto Klicnar (1935) – Brno, krem. rozl. ř.k. kostel sv. Jakub,

14.00 Růžena Jelínková (1928) – Pohořelice, krem. rozl. v obř. síni v Žabčicích,

14.00 Kristina Bartoňková (1923) - Brno, krem. rozl. bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Brno, Mendlovo nám.