Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 9. srpna 2013:

8.30 Jana Trávníčková (1942) – Brno,

9.00 Jan Frýz (1928) – Brno,

9.30 Ing. Hynek Wolf (1943) – Brno,

10.30 Jiřina Šicnerová (1928) – Brno,

12.00 Miroslava Poloučková (1945) – Brno,

12.30 František Krčmář (1951) – Brno,

16.15 Jitka Černá (1941) – Brno

Různé obřady 9. srpna 2013:

10.00 Margita Bohdalová (1925) – Brno, krem. rozl. v malé OS ÚH na Vídeňské ul.,

15.00 Ing. Alois Fišr (1927) – Brno, rozl. OS ÚH Brno, Vídeňská ul., pohřeb ÚH Brno