Pondělí 3. května

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

10.15 Zdeňka Šétaffyová, 1940, Brno

11.45 Zuzana Jílková, 1964, Brno

15.30 Eliška Smékalová, 1928, Brno

Středa 5. května

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

9.30 Miroslav Mysliveček, 1951, Brno