Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 2. července 2007:

9.00 Marie Felklová (1922) – Brno,

9.30 Oldřich Houdek (1928) - Brno,

10.00 Jarmila Cahová (1925) – Brno,

10.30 Marie Netrefová (1925) – Brno,

11.00 Vlastimil Procházka (1955) – Brno,

11.30 Pavel Dohnal (1936) – Brno,

12.00 Miroslava Krčálová (1924) – Brno,

14.00 Drahomíra Řezaninová (1926) – Drásov,

14.45 Marie Roháčková (1928) – Brno,

15.30 Jaroslav Havlíček (1926) – Ostrovačice,

16.15 Dušan Zajíček (1951) – Brno,

17.00 Ladislav Žatecký (1942) – Brno

Různé obřady 2. července 2007:

10.30 Ludmila Burešová (1921) – Brno, rozl. Červený kostel Brno, Komenského nám.