Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 3. března 2008:

9.30 Eta Sigmundová (1924) – Brno,

10.00 Vlasta Šmerdová (1926) – Brno,

11.00 Aurelie Slaninová (1930) – Brno,

11.30 Věra Blažková (1925) – Brno,

12.00 Božena Maloňová (1922) – Brno,

12.30 Alena Bílková (1942) – Brno,

14.00 František Pícka (1940) – Hostěrádky-Rešov,

16.15 Ludmila Kubová (1921) – Brno

Různé obřady 3. března 2008:

Ing. Ivo Patermann (1979) – Brno, rozl. OS ÚH Brno